Privacystatement

Bij het geven van een advies over een verzekering of hypotheek en bij het afsluiten van één of meer producten bij ENNIA, zullen wij van u een aantal persoonsgegevens vragen. ENNIA hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hiervoor is een privacyreglement van toepassing.

Download de tekst van het privacyreglement.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens over u van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Internetsites van derden

Op de internetsites van ENNIA kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacy statement is daarop niet van toepassing. ENNIA draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacy statement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze site en dus ook ons privacy statement en privacyreglement kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling ons privacy statement met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Wat zijn cookies?
De website van ENNIA maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Gebruikt u een browser die geen cookies accepteert, dan is het niet mogelijk om in te loggen.

Wie plaatst cookies?
In sommige gevallen plaatst ENNIA.com cookies en in sommige gevallen worden er cookies geplaatst door andere partijen dan ENNIA.com. In dat laatste geval geldt het privacy- en cookiebeleid van die andere partij.

Wat doen wij met deze cookies?
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Bijvoorbeeld wanneer u een digitaal formulier invult. Ook gebruikt ENNIA cookies voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt, hoe lang u op onze website bent en hoe vaak u terugkomt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. ENNIA verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de informatie die u ons zelf gegeven hebt. Op de persoonsgegevens die ENNIA verwerkt is het privacyreglement van ENNIA van toepassing.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U kunt dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruikmaken.