Disclaimer

Functioneren van deze website

ENNIA stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor ENNIA een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. ENNIA vraagt je begrip hiervoor en wil je erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

ENNIA stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor ENNIA de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als rentetarieven, koersen, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Mocht je op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we je aan om contact op te nemen met je verzekeringsadviseur om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

ENNIA is aanbieder van financiële producten en doet dat via assurantieadviseurs. De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, koersen, rendementen en de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden je dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met je assurantieadviseur, hypotheekadviseur, beleggingsadviseur of fiscaal juridisch adviseur, waarbij al jouw relevante financiële, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ENNIA worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.