Aruba

Bonaire

Customer Relations Officer (m/v)

Afdeling Klantenservice
Date Posted:

Je bent verantwoordelijk voor het adviseren, aanbieden en verkopen (cross- en deepselling) van de verzekeringsproducten uit het ENNIA assortiment aan de balie. Je levert tevens een belangrijke bijdrage aan de productadvisering, het klantenbeheer en het afhandelen van klachten.

Meer info

Curaçao

Portofolio Marketing Officer Zakelijk

Afdeling Marketing
Date Posted:

Ben jij een trendwatcher met een scherp oog voor de laatste ontwikkelingen in verzekeringsoplossingen, marketing, en commerciële innovaties? Heb je een strategische visie en een creatieve aanpak? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer info

Corporate Relations Support Officer

Afdeling Sales
Date Posted:

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van administratieve en ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling Corporate Relations, rekeninghoudend met de richtlijnen van ENNIA en het afdelingsbeleid, teneinde de leidinggevende en medewerkers in staat te stellen hun werkzaamheden effectief en efficiënt uit te voeren. Vooraf en op een pro-actieve wijze bedienen en behouden van klanten (Corporate) ten aanzien van hun vraag evenals realiseren van cross- en deepselling. Hierbij zijn kwaliteit, doortastendheid en toekomstgericht essentiële begrippen. Je sterkte is contacten onderhouden met een gezond commercieel gevoel voor het aanbieden van oplossingen met het ENNIA assortiment en de dienstverlening.

Meer info

Manager Leven & Pensioenen

Afdeling Operations
Date Posted:

De Manager Leven & Pensioenen (MLP) is verantwoordelijk voor de afdelingen Leven & Pensioenen. Tevens is de MLP verantwoordelijk voor de vertaling van de strategische doelen van de organisatie naar operationele doelen alsmede voor de optimalisatie, implementatie, monitoring en evaluatie van deze doelen. Hieronder vallen onder meer het bepalen van productie en performance targets voor alle onder de MLP ressorterende teams en individuele medewerkers. Ook het uitwerken en presenteren van plannen om deze targets en andere afdelingsdoelen te behalen vallen hieronder.

Meer info

Accountmanager Pension & Employee Benefits

Afdeling Sales
Date Posted:

Je bent verantwoordelijk voor het werven en behouden van collectieve pensioencontracten en uitbouwen van bestaande relaties met overige zakelijke/collectieve producten. Deze werkzaamheden worden verricht op basis van afdelingsplannen en specifiek toegewezen deelmarkten. Je verleent proactieve service en adviseert de aan jou toewezen relaties. Hierbij zijn kwaliteit, doortastendheid en toekomstgericht essentiële begrippen. Je sterkte is contacten onderhouden met een gezond commercieel gevoel voor het aanbieden van oplossingen met het ENNIA assortiment en de dienstverlening. Tevens ben je goed in het vastleggen van de gemaakte afspraken, het intern doorpakken hiervan en de terugkoppeling naar de klant.

Meer info

Health & Travel Claims Officer

Afdeling Operations
Date Posted:

Bestaat uit het analyseren, toetsen en kritisch beoordelen van ingediende declaraties die betrekking hebben op ziekte- en reiskosten en persoonlijke ongevallen. De declaraties beoordeel je aan de hand van de polisvoorwaarden en beleid van ENNIA. Hierbij werk je nauw samen met de medisch adviseur en overige collega’s en vraag je voor zover nodig aanvullende informatie op.

Meer info

Accountmanager Corporate Relations

Afdeling Sales
Date Posted:

Je bent verantwoordelijk voor een proactieve benadering van onze relaties en het uitbouwen van het relatiebestand. Je sterkte is contacten onderhouden en nieuwe contacten leggen met een gezond commercieel gevoel voor het aanbieden van oplossingen met verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Met behulp van een accountplan en je commerciële kwaliteiten werk je aan het behalen van je doelstellingen.

Meer info

Vehicle & Transportation Officer

Afdeling Vehicle & Transportation
Date Posted:

Bestaat uit het analyseren en beoordelen van verzekeringstechnische risico’s en zorgdragen voor de afhandeling van verzoeken conform de polisvoorwaarden, de acceptatierichtlijnen alsmede afdelingsspecifieke doelstellingen

Meer info

Senior Systeembeheerder

Afdeling ICT
Date Posted:

Voor de afdeling IT zijn we op zoek naar een Senior Systeembeheerder. Als Senior Systeembeheerder vervul je een belangrijke rol binnen het IT team. Je bent een breed inzetbare specialist, die over technologiegebieden heen kan meewerken en denken.

Meer info

Sint Maarten