Ongevallenverzekering

Je verzekert je huis en je auto tegen schade, maar wat als je zelf schade oploopt door een ongeval? Is het een bedrijfsongeval dan ben je meestal wel verzekerd, maar in de privésfeer niet. De medische kosten worden dan waarschijnlijk wel vergoed en je salaris wordt ook wel een tijdje (deels) doorbetaald, maar wat als je blijvend letsel overhoudt? Wat als je huis of auto dan extra aanpassingen nodig hebben?

Als je je werk niet meer kan doen dan moet je je omscholen en andere baan zoeken. Kostbare zaken die niet door je ziektekostenverzekering worden vergoed. Overlijd je door het ongeval dan hebben je nabestaanden direct te maken met hoge kosten.

Het ongeluk komt altijd onverwacht. En kan grote gevolgen hebben. Als het gebeurt, kun je maar beter goed verzekerd zijn. Soms zijn de gevolgen financieel niet te overzien.

Voor een klein bedrag helpt de ongevallenverzekering je en je gezin om de financiële gevolgen van een ongeval op te vangen.

Waarom kiezen?

  • Extra financiële middelen om de kwaliteit van je leven na een ongeval op peil te brengen.
  • Geld voor bijvoorbeeld hulpmiddelen of aanpassingen aan je woning en auto.
  • Je gezinsleden ontvangen een financiële tegemoetkoming als je overlijdt door een ongeval.

Wat is verzekerd?

  • Bij overlijden door een ongeval wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd.
  • Bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. Het uit te keren bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de ‘mate van invaliditeit’.

Wat kost de ongevallenverzekering?

Het risico van je beroep en de gewenste uitkering bepalen de premie van de verzekering. De meeste mensen vallen in de categorie A: Administratieve en leidinggevende beroepen.

Voorbeeld bij een jaarpremie van f 250 ($137)

Verzekerde bedragen:

bij overlijden f 25.000  $ 13.700
bij blijvende invaliditeit f 250.000  $ 137.000


Andere beroepscategorieën hebben een hoger risico en is de premie iets hoger.

  • Categorie B: Commerciële en agrarische beroepen, vertegenwoordigers en dienstverlenende beroepen.
  • Categorie C: Ambachtelijke beroepen.

Wij geven je graag advies en rekenen de verzekerde bedragen uit die bij je passen.

Ongevallenverzekering aanvragen

Wil je je ook verzekeren voor je gezin bij plotseling overlijden of door een ziekte, zie dan onze overlijdensrisicoverzekering met een uitgebreidere dekking. Je kan je ook verzekeren in geval je arbeidsongeschikt raakt en inkomsten verliest.

Lees ook onze blogs

Vaak kom je goed weg. Maar wat als het die ene keer wel misgaat? (1)

Vaak kom je goed weg. Maar wat als het die ene keer wel misgaat? (2)

FunMiles_logo_RGB.JPG