Bouwrisicoverzekering

Je gaat je huis (ver)bouwen. Mooie dromen over het resultaat? We hopen natuurlijk dat het precies zo mooi wordt! Tegelijkertijd wijzen we je op de risico’s die komen kijken bij het bouwen, renoveren of slopen van een huis of bedrijfsgebouw. Denk alleen al aan alle mensen die betrokken zijn bij zo’n project: de opdrachtgever, architect, hoofdaannemer, onderaannemers en installateurs. De ENNIA Bouwrisicoverzekering dekt verliezen en schade die kunnen ontstaan tijdens de bouwactiviteiten.

Waarom kiezen?

  • Hoogwaardige bouwrisicoverzekering.
  • 100% zekerheid bij jouw bouwactiviteiten.
  • Zeer lage premie.

Wat is verzekerd?

  • Schade door werkzaamheden, storm, vandalisme en diefstal aan jouw bouwwerk.
  • Aansprakelijkheid van de verzekerde voor persoon- en zaakschaden aan derden tijdens de uitvoering van het werk op of in de directe omgeving van het bouwterrein.
  • Schade aan je eigendommen, veroorzaakt door de uitvoering van het werk én schade die onder jouw verantwoordelijkheid valt.
  • Schade door beschadiging, vernietiging en diefstal van hulpmateriaal, zoals steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen en hun inhoud, gereedschappen, machines en werktuigen.
  • Schade door diefstal, vernietiging en beschadiging aan de op het werk aanwezige persoonlijke eigendommen (met uitzondering van geld en waardepapieren) van de directievoerders en van personen bij jou in dienst, die werkzaam zijn op het bouwterrein.

Wat kost de ENNIA Bouwrisicoverzekering?

De Bouwrisicoverzekering wordt voor jou op maat gemaakt. De prijs is afhankelijk van verschillende factoren. Aarzel niet om ons vooraf jouw bouwtekeningen, technische specificaties (bestek) en bouwbegroting te geven, zodat wij een gerichte offerte voor je op kunnen stellen.