Overlijdensrisicoverzekering

Het moment waarop we overlijden kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Uw nabestaanden hebben een inkomensprobleem als u als kostwinner er niet meer bent.

Ook kunnen nabestaanden geconfronteerd worden met uw schulden, kosten van uitvaart of de hypothecaire lening. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering beschermt u uw nabestaanden tegen deze financiële gevolgen.

Verschillende varianten

Voor de overlijdensrisicoverzekering zijn er variaties voor wat betreft de duur (looptijd) van de verzekering en het verzekerd bedrag (kapitaal).

Voor de duur kunt u kiezen tussen:

  • Levenslange overlijdensrisicoverzekering.
  • Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering.

Voor het verzekerd bedrag zijn er deze varianten:

  1. Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekeringen.
  2. Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen.
  3. Lineair dalende overlijdensrisicoverzekeringen.

Wat is verzekerd?

De levenslange overlijdensrisicoverzekering keert een op de polis vermeld kapitaal uit, ongeacht het moment waarop u komt te overlijden. Deze verzekering is een alternatief voor een uitvaart-, begrafenis- of een successieverzekering.

De tijdelijke overlijdensrisicoverzekering heeft wél een einddatum. Deze verzekering keert alléén uit wanneer u vóór de afgesproken einddatum komt te overlijden. Indien u nog in leven bent op de einddatum van de verzekering dan loopt deze af zonder tot uitkering te komen. Deze verzekering wordt vaak afgesloten naast een hypotheek, voor aflossing van een schuld of als gezinsvoorziening voor het geval u als kostverdiener komt te overlijden.

Lees ons artikel “Inkomen na overlijden

Bij gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekeringen wordt altijd hetzelfde kapitaal uitgekeerd, terwijl bij dalende overlijdensrisicoverzekeringen het kapitaal daalt gedurende de loop. Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak gebruikt wanneer de lasten waarvoor de uitkering bestemd is, jaarlijks dalen. Hierbij wordt er rekening gehouden met het verminderen van de lasten of het opbouwen van vermogen na verloop van tijd.

Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek- of kredietvorm waarbij de schuld jaarlijks daalt. De annuitair dalende verzekering wordt meestal afgesloten in combinatie met een annuïteitenhypotheek.

Wat kost een Overlijdensrisicoverzekering?

De premie voor de overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van de door u gekozen variant, het bedrag dat u wenst te verzekeren, uw leeftijd en geslacht. Uw keuze hangt af van uw financiële mogelijkheden en uw persoonlijke wensen. Van belang is om te kijken naar wat u precies nodig heeft, en dat u niet te veel of te weinig verzekert. Onze verzekeringsadviseurs kunnen helpen met de inventarisatie van uw wensen en het in kaart brengen van de mogelijkheden.