Garantieverzekering

In veel situaties is het verstandig om zowel het risico van vroegtijdig overlijden, als het risico van lang leven af te dekken. U hoeft daarvoor geen 2 losse levensverzekeringen af te sluiten. Een gemengde verzekering is altijd een constructie van een kapitaalverzekering bij leven en een risicoverzekering bij overlijden.

De varianten

Er zijn in essentie 2 soorten gemengde verzekeringen:

  1. Gemengde verzekering.
  2. Kapitaalverzekering op vaste termijn.

Wat is verzekerd?

De gemengde verzekering is een samenvoeging van de kapitaalverzekering bij leven en de tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden. Er komt dus een vaste uitkering als u nog in leven bent op de einddatum, of er komt een vaste uitkering wanneer u vóór de einddatum komt te overlijden.

De kapitaalverzekering op vaste termijn geeft altijd een uitkering op een bepaalde datum. Dit is dus een combinatie van een kapitaalverzekering bij leven en een kapitaalverzekering bij overlijden.

Wat kost de Garantieverzekering?

De premie voor de Garantieverzekering is afhankelijk van de door u gekozen variant, het bedrag dat u wenst te verzekeren, uw leeftijd en geslacht. Uw keuze hangt af van uw financiële mogelijkheden en uw persoonlijke wensen. Van belang is om te kijken naar wat u precies nodig heeft, en dat u niet te veel of te weinig verzekert. Onze verzekeringsadviseurs kunnen helpen met de inventarisatie van uw wensen en het in kaart brengen van de mogelijkheden.