Toelichting op pensioenovereenkomsten

Een pensioenovereenkomst is een afspraak tussen de werkgever en ENNIA. Als werkgever kunt u kiezen uit 3 verschillende pensioenovereenkomsten.

1.   De uitkeringsovereenkomst: kiezen voor een vast pensioenbedrag

Bij de uitkeringsovereenkomst weten werkgever en werknemer van tevoren precies welke pensioenuitkering de werknemer straks ontvangt. Dit wordt namelijk berekend aan de hand van het salaris, het aantal dienstjaren van de werknemer en een opbouwpercentage. 

De pensioenverzekering van ENNIA met een uitkeringsovereenkomst is: Garant Pensioen.
  

Voordelen van een vast pensioenbedrag

Nadelen van een vast pensioenbedrag

 • Meer duidelijkheid en zekerheid over de pensioenuitkering
 • Pensioenuitkering staat van tevoren vast en is gegarandeerd
 • Een werknemer kan eenvoudig zijn eigen pensioenuitkering berekenen.

 

 • Minder zekerheid voor de werkgever over de hoogte van de pensioenpremie.
 • De pensioenkosten zijn niet transparant, moeilijk te beheersen en te budgetteren.

 

2.   De premieovereenkomst: kiezen voor een vast premiebedrag

Bij de premieovereenkomst weten werkgever en werknemer van tevoren precies welke premie betaald moet worden voor het pensioen. De hoogte van het pensioen is niet van te voren vastgesteld. De premie wordt, na aftrek van de risico’s, gebruikt om pensioen op te bouwen. Op de vastgestelde pensioendatum wordt het pensioenkapitaal aangewend voor de pensioenuitkering. 

De pensioenverzekeringen met een premieovereenkomst zijn: Start Pensioen en Budget Pensioen.

Het Budget Garantie Pensioen is een mengvorm van uitkerings- en premieovereenkomst. De premie wordt van tevoren vastgesteld en dit bedrag wordt direct omgezet in een pensioenuitkering voor straks. Hierdoor staat van te voren zowel de premie als de pensioenuitkering precies vast. 

Voordelen van een vast premiebedrag

Nadelen van een vast premiebedrag

 • Meer duidelijkheid en zekerheid over de pensioenpremie
 • Pensioenpremie is van tevoren bekend.
 • De pensioenkosten zijn transparant, beter te beheersen en te budgetteren.
 • Een werknemer kan eenvoudig zijn eigen pensioenpremie berekenen.
 • Minder zekerheid voor de werknemer over de hoogte van de pensioenuitkering.
 • De hoogte van de pensioenuitkering staat niet van te voren vast.
 • De hoogte van de pensioenuitkering wordt op de pensioendatum berekend.

 

 3.   De kapitaalovereenkomst: kiezen voor maandelijkse premie en verzekerd kapitaal

Bij de kapitaalovereenkomst wordt er een gegarandeerd kapitaal verzekerd dat op de pensioendatum beschikbaar is voor aankoop van pensioen(en). Vanwege het zeer individuele karakter is maatwerk en regelmatig onderhoud nodig.

Een pensioenverzekering met een kapitaalovereenkomst is: Individueel Pensioen.