Individueel Pensioen

Heeft u maar 1 of een klein aantal werknemers voor wie u pensioen wilt verzekeren? Of valt er iemand buiten uw collectieve regeling? Dan kan Individueel Pensioen een mooie oplossing zijn. Individueel pensioen biedt de ruimste mogelijkheden voor een individuele oplossing op maat. Dus zeer geschikt als u voor een bepaalde werknemer een uitzondering wilt maken.

Bij Individueel Pensioen wordt er een gegarandeerd kapitaal verzekerd dat op de pensioendatum beschikbaar is voor aankoop van pensioen(en). Voor het bepalen van de hoogte van het te verzekeren kapitaal kunt u kiezen uit 4 uitgangspunten:

 1. Salarisdiensttijd (eind- of middelloon).
 2. Pensioenbedragen.
 3. Doelkapitaal.
 4. Beschikbare premie en/of beschikbare koopsom.

Waarom kiezen?

 • Als u voor slechts 1 of een gering aantal werknemers pensioen wilt verzekeren.
 • Als een werknemer niet onder een collectieve regeling valt.
 • Als u voor een werknemer een individuele pensioenoplossing op maat wenst.
 • De maandelijkse premie staat vast en het verzekerd kapitaal is gegarandeerd.
 • Dus zekerheid voor zowel u als uw werknemer.
 • De polis as-is kan bij wijziging van werkgever overgenomen worden door de nieuwe werkgever.
 • Pas op moment van pensioendatum kiest uw werknemer de soort uitkering.

Wat is verzekerd?

 • Een gegarandeerd kapitaal voor het pensioen van de werknemer.
 • Overlijdensrisicoverzekering ter dekking van partner (optioneel).
 • Wezenpensioen (optioneel).
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen (optioneel).

Wat kost Individueel Pensioen?

De kosten zijn voor iedereen anders. Vanwege het zeer individuele karakter is er meer maatwerk en regelmatig onderhoud nodig. Daardoor zijn de kosten in vergelijking met een collectieve verzekering iets hoger. Een van onze ervaren pensioenadviseurs neemt graag uw situatie met u door en bespreekt de mogelijkheden.