Woonschade

 

Brandschade aan uw huis

Heeft u brandschade? Volg deze stappen. Dan helpen wij u snel bij de afhandeling van uw brandschade. Bij een grote brand waar de brandweer aanwezig is, schakelt de brandweer zelf een salvage-coördinator in. Dan hoeft u ons niet in te lichten.

Bij een kleine brand moet u zelf de noodzakelijke maatregelen nemen om uw schade te beperken:

Noodhulp inroepen

 • Bij brand- of inbraakschade wordt u met 1 telefoontje naar onze hulpservice 24/7 geholpen door ENNIA.
 • Bel ons op T 5999 434 3900.
 • Heeft u de woonverzekering ENNIA Flexibel of ENNIA Ideaal? Dan zorgen we sowieso voor een voorlopige oplossing als de schade niet meteen te verhelpen is.

Brandschade registreren

 • Heeft u een camera bij de hand? Neem dan foto’s.
 • Een goede registratie en visuele vastlegging van de brandschade kan namelijk helpen bij de latere schadeafhandeling.

Brandschade melden

 • Vul online het schadeformulier in. Hoe eerder u het formulier invult, hoe beter.
 • Voeg deze documenten toe, waar van toepassing en waar aanwezig:
  * Kopie van uw ID
  * verklaringen
  * foto’s
  * polis, e.d.
 • Wilt u uw schade liever niet online melden? Vul het formulier dan met de hand in en bezoek ons of uw onafhankelijke verzekeringsadviseur op kantoor.

Brandschade afhandelen

 • Uw brandschade wordt snel en vakkundig afgehandeld door de ervaren schadebehandelaars van ENNIA.
 • We nemen contact met u op over de vervolgstappen.

 

Glasschade aan uw huis

Heeft u glasschade aan uw huis? Volg dan deze stappen. Zo kunnen wij u snel en soepel helpen met de afhandeling van uw glasschade.

 • ENNIA keert alleen uit bij schade aan ruiten als glasschade expliciet vermeld staat op uw polis.
 • Kosten voor noodvoorzieningen zijn tot bepaalde hoogte meeverzekerd.
 • Wilt u weten of uw schade gedekt is? Bekijk uw polis en de polisvoorwaarden. Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Noodhulp inroepen

 • Bij brand- of inbraakschade wordt u met 1 telefoontje naar onze hulpservice 24/7 geholpen door ENNIA.
 • Bel ons op T 5999  434 3900.
 • Heeft u de woonverzekering ENNIA Flexibel of ENNIA Ideaal? Dan zorgen we sowieso voor een voorlopige oplossing als de schade niet meteen te verhelpen is. 

Glasschade registreren

 • Heeft u een camera bij de hand? Neem dan foto’s.
 • Een goede registratie en visuele vastlegging van de glasschade kan namelijk helpen bij de latere schadeafhandeling.

Glasschade melden

 • Vul online het schadeformulier in. Hoe eerder u het formulier invult, hoe beter.
 • Voeg deze documenten toe, waar van toepassing en waar aanwezig:
  * Kopie van uw ID
  * verklaringen
  * foto’s
  * polis, e.d.
 • Wilt u uw schade liever niet online melden? Vul het formulier dan met de hand in en bezoek ons of uw onafhankelijke verzekeringsadviseur op kantoor.

Glasschade afhandelen

 • Uw schade wordt snel en vakkundig afgehandeld door de ervaren schadebehandelaars van ENNIA.
 • We nemen contact met u op over de vervolgstappen.

 

Inbraakschade aan uw huis

Is er bij u ingebroken? Meld dit zo snel mogelijk. Dan kunnen wij u snel en soepel helpen bij de afhandeling van uw inbraakschade.

Aangifte doen van inbraakschade

 • Doe zo snel mogelijk na ontdekking van uw inbraakschade aangifte bij de politie. 
 • Voeg de kopie van het proces-verbaal toe aan uw online melding bij ENNIA. Of neem deze mee als u de schade op kantoor wilt melden.

Noodhulp inroepen

 • Bij brand- of inbraakschade wordt u met 1 telefoontje naar onze hulpservice 24/7 geholpen door ENNIA.
 • Bel ons op T 5999  434 3900.
 • Heeft u de woonverzekering ENNIA Flexibel of ENNIA Ideaal? Dan zorgen we sowieso voor een voorlopige oplossing als de schade niet meteen te verhelpen is. 

Inbraakschade registreren

 • Heeft u een camera bij de hand? Neem dan foto’s.
 • Een goede registratie en visuele vastlegging van de inbraakschade kan namelijk helpen bij de latere schadeafhandeling.

Bewijsstukken verzamelen

 • Verzamel zo veel mogelijk bewijsstukken van gestolen spullen.
 • Bijvoorbeeld nota's, foto's en garantiebewijzen.

Dekking en eigen risico controleren

 • Bekijk in uw polis en polisvoorwaarde of u gedekt bent voor schade en of u een eigen risico heeft.
 • Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur of met ENNIA. Zij kunnen dit voor u opzoeken.

Inbraakschade melden

 • Vul online het schadeformulier in. Hoe eerder u het formulier invult, hoe beter.
 • Voeg deze documenten toe, waar van toepassing en waar aanwezig:
  * Kopie van uw ID
  * Aangifte van diefstal
  * Lijst van gestolen spullen
  * Aankoopbewijzen, garanties e.d.
  * Verklaringen
  * Foto’s
  * Polis, e.d.
 • Wilt u uw schade liever niet online melden? Vul het formulier dan met de hand in en bezoek ons of uw onafhankelijke verzekeringsadviseur op kantoor.

Inbraakschade afhandelen

 • Uw schade wordt snel en vakkundig afgehandeld door de ervaren schadebehandelaars van ENNIA.
 • U krijgt zo snel mogelijk bericht van ons over de volgende stappen.

 

Storm- en/of waterschade aan uw huis

Heeft u storm- en/of waterschade aan uw huis? Meld dit zo snel mogelijk. Dan kunnen wij u snel en soepel helpen bij de afhandeling van uw storm- en/of waterschade.

Noodhulp inroepen

 • Bij storm- of waterschade wordt u met 1 telefoontje naar onze hulpservice 24/7 geholpen door ENNIA.
 • Bel ons op T 5999  434 3900.
 • Heeft u de woonverzekering ENNIA Flexibel of ENNIA Ideaal? Dan zorgen we sowieso voor een voorlopige oplossing als de schade niet meteen te verhelpen is. 

Storm- en/of waterschade registreren

 • Heeft u een camera bij de hand? Neem dan foto’s.
 • Een goede registratie en visuele vastlegging van de storm- en/of waterschade kan namelijk helpen bij de latere schadeafhandeling.

Dekking en eigen risico controleren

 • Bekijk in uw polis en polisvoorwaarde of u gedekt bent voor schade en of u een eigen risico heeft.
 • Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur of met ENNIA. Zij kunnen dit voor u opzoeken.

Storm- en/of waterschade melden

 • Vul online het schadeformulier in. Hoe eerder u het formulier invult, hoe beter.
 • Voeg deze documenten toe, waar van toepassing en waar aanwezig:
  * Kopie van uw ID
  * Lijst van beschadigde materialen
  * Aankoopbewijzen, garanties e.d.
  * Verklaringen
  * Foto’s
  * Polis, e.d.
 • Wilt u uw schade liever niet online melden? Vul het formulier dan met de hand in en bezoek ons of uw onafhankelijke verzekeringsadviseur op kantoor.

Storm- en/of waterschade afhandelen

 • Uw storm- en/of waterschade wordt snel en vakkundig afgehandeld door de ervaren schadebehandelaars van ENNIA.
 • U krijgt zo snel mogelijk bericht van ons over de volgende stappen.