Autoschade

Heeft u schade aan uw auto? Bel altijd Forensys (Aruba, Curaçao) of BSF (Bonaire), zij informeren ENNIA binnen 24 uur.


Schade claimen

 • Woont u in Aruba dan nemen wij zelf binnen 2 werkdagen contact met u op. U hoeft niet naar ENNIA te komen.
 • Woont u in Curaçao of Bonaire en u wilt uw schade claimen? Meldt u dan hier aan. U hoeft niet naar ENNIA te komen.

Uw autoschade wordt snel en vakkundig afgehandeld door de ervaren schadebehandelaars van ENNIA.

Auto-aanrijding

 • Bel direct na de aanrijding Forensys via het noodnummer (Aruba 165, Curaçao 199) of BSF (Bonaire 717 9292).
 • Verplaats uw auto niet. Blijf op een veilige plek bij uw auto wachten tot Schaderegistratie arriveert.
 • Laat Forensys of BSF altijd ter plekke komen om de aanrijding formeel te registreren, ook wanneer u van plan bent om de schade onderling te regelen. Dit kan latere problemen bij het afhandelen van uw autoschade voorkomen.
 • Geef de gegevens (namen, adressen en telefoonnummers) van eventuele getuigen van het ongeval ook aan Forensys of BSF door.
 • Doe aan anderen geen voortijdige uitspraken over een mogelijke schadevergoeding of aansprakelijkheid, zonder dat u precies weet wat mogelijk en haalbaar is.
 • U krijgt een document van Forensys of BSF als bewijs dat de schade is geregistreerd.

Aanrijding melden
De schaderegistratie wordt door Forensys of BSF aan ENNIA doorgegeven.

 • Woont u in Aruba dan nemen wij zelf binnen 2 werkdagen contact met u op. U hoeft niet naar ENNIA te komen.
 • Woont u in Curaçao of Bonaire en u wilt uw schade claimen? Meldt u dan hier. U hoeft niet naar ENNIA te komen.

Vervangend vervoer regelen
Laat  ENNIA of uw verzekeringsadviseur u adviseren of u in aanmerking komt voor een vervangend voertuig.

Autodiefstal

Doe zo snel mogelijk na ontdekking van de diefstal aangifte bij de politie.

Met een Casco verzekering is autodiefstal verzekerd. Bij aanmelden van de schade zijn de volgende documenten nodig:

 • Kopie van het proces-verbaal.
 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Verzekeringsbewijs (indien beschikbaar).
 • Eigendomsbewijs (indien beschikbaar).

Neem deze documenten mee als u de diefstal bij ENNIA komt melden.

Vervangend vervoer regelen
Laat  ENNIA of uw verzekeringsadviseur u adviseren of u in aanmerking komt voor een vervangend voertuig.

Schade uitkeren

 • Voor het uitkeren van een totaal verliesschade bij diefstal van uw auto geldt een termijn van 30 dagen, wanneer uw auto niet teruggevonden wordt.
 • Wordt uw auto binnen die 30 dagen wel teruggevonden? Dan bent u verplicht deze terug te nemen. ENNIA vergoedt dan eventuele schade aan de teruggevonden auto.
 • Wordt de auto niet binnen de gestelde termijn teruggevonden? Dan krijgt u de dagwaarde van uw auto vergoed.
 • Een bewijs dat uw auto niet teruggevonden is, kunt u bij de politie opvragen. Breng dit bewijs vervolgens naar ENNIA. Daarna kunnen wij alles regelen en uitkeren.


Auto-inbraak

Met een Casco verzekering is auto-inbraak verzekerd.

 • Bel altijd Forensys (Aruba, Curaçao) of BSF (Bonaire) om de schade te laten registreren.
 • Doe zo snel mogelijk na ontdekking van de auto-inbraak aangifte bij de politie. 
 • Bij het melden van de auto-inbraak bij ENNIA is een kopie van het proces-verbaal nodig.

Ruitbreuk

Met een Casco verzekering is ruitbreuk verzekerd.

 • Bel altijd Forensys (Aruba, Curaçao) of BSF (Bonaire) om de schade te laten registreren.
 • Doe zo snel mogelijk na ontdekking van de opzettelijke ruitbreuk aangifte bij de politie. 
 • Bij het melden van de opzettelijke ruitbreuk bij ENNIA is een kopie van het proces-verbaal nodig.

Ruitbreuk herstellen

 • Na de melding bij ENNIA kan uw auto naar een herstelbedrijf (garage) gebracht worden. Indien nodig moet het eigen risico eerst betaald worden. Pas daarna wordt de schade in behandeling genomen.
 • De nota wordt direct door het herstelbedrijf naar ENNIA gestuurd.
 • Is de nieuwe autoruit niet voorradig? Dan kan het herstelbedrijf de oude ruit eventueel provisorisch herstellen in afwachting van de nieuwe ruit. 
;