Autoschade

 

Heeft u schade aan uw auto? Bel altijd Forensys (Aruba, Curacao) of BSF (Bonaire), zij regelen de schademelding binnen 24 uur bij ENNIA.

Woont u in Aruba of Curacao dan nemen wij zelf binnen 2 werkdagen contact met u op. U hoeft niet naar ENNIA te komen.

Auto-aanrijding


Aanrijding registreren

 • Bel direct na de aanrijding de Forensys via het noodnummer (Aruba 165, Curaçao 199) of BSF (Bonaire 9292)
 • Verplaats uw auto niet. Blijf op een veilige plek bij uw auto wachten tot Schaderegistratie arriveert.
 • Laat Schaderegistratie altijd ter plekke komen om de aanrijding formeel te registreren, ook wanneer u van plan bent om de schade onderling te regelen. Dit kan latere problemen bij het afhandelen van uw autoschade voorkomen.
 • U krijgt een document van Schaderegistratie als bewijs dat de schade is geregistreerd.
 • Doe aan anderen geen voortijdige uitspraken over een mogelijke schadevergoeding, zonder dat u precies weet wat mogelijk en haalbaar is.
 • Geef de gegevens (namen, adressen en telefoonnummers) van eventuele getuigen van het ongeval ook aan Schaderegistratie door.

Aanrijding melden

 • De schaderegistratie wordt door Forensys of BSF binnen 24 uur aan ENNIA doorgegeven.

Woont u op Bonaire?

 • Meld uw schade zo spoedig mogelijk bij ENNIA, waarna de schade snel en vakkundig afgehandeld wordt.

Woont u in Aruba of Curaçao?

 • U hoeft geen melding van de schade te doen bij ENNIA.
 • We nemen binnen 2 werkdagen contact met u op over de verdere afhandeling van de schade.
 • Uw autoschade wordt snel en vakkundig afgehandeld door de ervaren schadebehandelaars van ENNIA.

 

Autodiefstal

Aangifte doen van autodiefstal

 • Doe zo snel mogelijk na ontdekking van de diefstal aangifte bij de politie.
 • Neem de kopie van het proces-verbaal mee, wanneer u de schade persoonlijk bij ENNIA meldt. Of voeg het procesverbaal toe aan de melding als u het online formulier gebruikt.
 • Neem alle benodigde documenten mee zoals een geldig identiteitsbewijs,  kopie van het proces verbaal, een verzekeringsbewijs, eigendomsbewijs e.d. Of voeg deze toe bij uw online melding.

Vervangend vervoer regelen

 • Heeft u recht op vervangend vervoer? Dat kunt u opzoeken in uw polisvoorwaarden. Of bel ENNIA of uw verzekeringsadviseur om dit voor u na te kijken.
 • Zo ja, dan kunt u zelf vervangend vervoer regelen of u laten adviseren door ENNIA.

Schade uitkeren

 • Voor het uitkeren van een totaal verliesschade bij diefstal van uw auto geldt een termijn van 30 dagen, wanneer uw auto niet teruggevonden wordt.
 • Wordt uw auto binnen die 30 dagen wel teruggevonden? Dan bent u verplicht deze terug te nemen. ENNIA vergoedt dan eventuele schade aan de teruggevonden auto.
 • Wordt de auto niet binnen de gestelde termijn teruggevonden? Dan krijgt u de dagwaarde van uw auto vergoed.
 • Een bewijs dat uw auto niet teruggevonden is, kunt u bij de politie opvragen. Breng dit bewijs vervolgens naar ENNIA. Daarna kunnen wij alles regelen en uitkeren.

 

Auto-inbraak


Aangifte doen van auto-inbraak

 • Doe zo snel mogelijk na ontdekking van de auto-inbraak aangifte bij de politie. 
 • Neem de kopie van het proces-verbaal mee, wanneer u de schade persoonlijk bij ENNIA meldt. Of voeg het proces-verbaal toe aan de melding als u het online formulier gebruikt.

Auto-inbraak melden

 • Meld de auto-inbraak daarna zo spoedig mogelijk bij uw verzekeringsadviseur of bij ENNIA. Of vul het online formulier in.
 • Neem alle benodigde documenten mee zoals geldig ID, kopie proces-verbaal, verzekeringsbewijs,eigendomsbewijs e.d. Of voeg ze toe aan uw online melding.

Autoruitschade afhandelen
Is er door de inbraak sprake van een kapotte ruit? Lees dan in uw polisvoorwaarden wat u moet doen in het geval van autoruitschade. Of vraag ENNIA of uw verzekeringsadviseur om dit voor u op te zoeken.

Autoruitschade

Heeft u autoruitschade? Bekijk in uw polis en polisvoorwaarden of u hiervoor verzekerd bent. Of neem contact op met ENNIA of uw verzekeringsadviseur om dit na te laten kijken.

Aangifte doen van autoruitschade

 • Doe zo snel mogelijk na ontdekking van uw autoruitschade aangifte bij de politie. 
 • Neem de kopie van het proces-verbaal mee, wanneer u de schade persoonlijk bij ENNIA meldt. Of voeg het proces-verbaal toe aan de melding als u het online formulier gebruikt.

Autoruitschade melden

 • Meld de autoruitschade daarna zo spoedig mogelijk bij uw verzekeringsadviseur of bij ENNIA. Of vul het online formulier in.
 • Neem alle benodigde documenten mee zoals geldig ID, kopie proces-verbaal, verzekeringsbewijs, eigendomsbewijs e.d. Of voeg ze toe aan uw online melding.
 • Vervolgens neemt een schade-expert van ENNIA de autoruitschade op.

Ruitbreuk herstellen

 • Na de melding bij ENNIA kan uw auto naar een herstelbedrijf (garage) gebracht worden.
 • Daar wordt de ruit, na het akkoord van ENNIA, vervangen.
 • De nota wordt direct door het herstelbedrijf naar ENNIA gestuurd.
 • Is de nieuwe autoruit niet voorradig? Dan kan het herstelbedrijf de oude ruit eventueel provisorisch herstellen in afwachting van de nieuwe ruit. 
;