Bouwrisicoverzekering - wat moet u meenemen?

Komt u een verzekering bij ons op kantoor afsluiten? Zorg er dan voor dat u alle belangrijke documenten bij u heeft. 

Wat neemt u mee bij het afsluiten van deze verzekering? 

  • Aanvraag/mutatie-formulier. Volledig ingevuld en ondertekend.
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de verzekeringsnemer. 
  • Verblijf-werkvergunning of inschrijving in het bevolkingsregister (van toepassing voor personen van buitenlandse afkomst).


In geval van rechtspersonen/bedrijven

  • Geldig KvK-uittreksel voorzien van een stempel en ondertekend (niet ouder dan 6 maanden).
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de eigenaar of procuratiehouder bedrijf.


Bouwdocumenten

  • Kopie bestek-, bouw- en situatietekeningen.
  • Kopie begroting en aannemingsovereenkomst (specificatie materialen en loonkosten).
  • Kopie bouwvergunning.