Bouwrisicoverzekering - wat moet je meenemen?

Kom je een verzekering bij ons op kantoor afsluiten? Zorg er dan voor dat je alle belangrijke documenten bij je hebt.

Wat neem je mee bij het afsluiten van deze verzekering? 

  • Aanvraag/mutatie-formulier. Volledig ingevuld en ondertekend.
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de verzekeringsnemer. 
  • Verblijf-werkvergunning of inschrijving in het bevolkingsregister (van toepassing voor personen van buitenlandse afkomst).


In geval van rechtspersonen/bedrijven

  • Geldig KvK-uittreksel voorzien van een stempel en ondertekend (niet ouder dan 6 maanden).
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de eigenaar of procuratiehouder bedrijf.


Bouwdocumenten

  • Kopie bestek-, bouw- en situatietekeningen.
  • Kopie begroting en aannemingsovereenkomst (specificatie materialen en loonkosten).
  • Kopie bouwvergunning.