Huwelijk

U gaat trouwen of bent net getrouwd. Gefeliciteerd, geniet van deze spannende tijd.

Als professional begrijpt u dat u los van de romantiek ook uw hoofd erbij moet houden. Denk aan deze zaken als u gaat trouwen.

Levensverzekering – afgesloten vóór het huwelijk

Bent u nog niet getrouwd en heeft u al een levensverzekering? Dan zult u uw partner moeten benoemen als eerste begunstigde. Dan is hij/zij degene die de uitkering krijgt, als u overlijdt. U kunt ook aan uw kinderen uitkeren.

Levensverzekering – afgesloten na het huwelijk

Bent u al getrouwd? Dan vermindert een goede levensverzekering de financiële zorg van uw partner en uw gezin, mocht u komen te overlijden. Is er sprake van gezinsuitbreiding? Vergeet niet de dekking van uw levensverzekering bij ieder kind aan te passen.


De meeste levensverzekeringen worden afgesloten op het leven van de kostwinner als niet beide een inkomen hebben, maar ook als de zorgende partner overlijdt verhogen de kosten voor de zorg van de kinderen als ze nog zorgbehoevend zijn. Ook hier kan een uitkering goed van pas komen.

Ongevallenverzekering

Als u, uw partner of uw kind(eren) als gevolg van een ongeval blijvend gehandicapt raakt, kunnen de financiële gevolgen heftig zijn. Het afsluiten van een Ongevallenverzekering kan dan een groot verschil maken in de kwaliteit van leven. En maakt u ook minder afhankelijk van andere hulp.

Autoverzekering

Heeft uw partner ook een auto, en is die bij een andere verzekeraar ondergebracht? Dan loont het waarschijnlijk beide auto’s bij 1 verzekeraar te verzekeren. Daarnaast is het handig om de hoogte van het dekkingsbedrag van uw WA-verzekering te bekijken. Getrouwd zijn betekent namelijk dat u meer risico’s loopt, met meer auto’s. Om uw gezamenlijke bezittingen, uw vermogen en uw financiële toekomst te beschermen raden wij  u aan het maximale WA-bedrag van f 1.000.000 te kiezen.

En denk ook aan de Personen Ongevallenverzekering Motorrijtuigen. Die geeft u het recht op een bedrag als de meeverzekerde persoon overlijdt, gedeeltelijk of geheel invalide raakt of medische onkosten moet maken als gevolg van een ongeval.

Woonhuis- en Inboedelverzekering

Als u getrouwd bent, nemen normaalgesproken uw bezittingen toe. Controleer daarom of uw inboedel nog wel volledig verzekerd is. Gebruik hiervoor onze inboedelmeter. Verzeker uw huis zelf altijd op basis van de herbouwwaarde.