Overlijden

Het overlijden van een gezinslid is een groot verlies. Als je partner overlijdt, moet je vaak veel praktische en financiële zaken regelen. Dit kost tijd en kan erg stressvol zijn.

Toch is het goed om verzekeringszaken zo snel mogelijk uit te zoeken en af te handelen. Zoals het uitkeren van de levensverzekering en het herzien van de levensverzekeringspolis.

Claimen van de Levensverzekering als begunstigde

Het eerste waar je verzekeringstechnisch aandacht aan moet besteden, is het uitbetalen van de levensverzekering in verband met het overlijden. Als ‘begunstigde’ zal je een claim moeten indienen bij de verzekeraar. Hiervoor haal je eerst een overlijdensakte op bij de Burgerlijke Stand. Houd er rekening mee dat je mogelijk begunstigde bent bij meer polissen. Vraag je verzekeringsadviseur om je te ondersteunen en te adviseren bij het papierwerk. Hij of zij begeleid je graag in deze zware tijd.

Herzien Levensverzekeringspolis

Het overlijden van een gezinslid heeft invloed op je eigen levensverzekering. Bekijk of jij je dekkingsbedrag kan verlagen, nu er minder mensen van je  afhankelijk zijn. Vraag ook hier je verzekeringsadviseur om je te ondersteunen en te adviseren bij het papierwerk. Hij of zij begeleid je graag.