Brand preventietips

Brand preventietips

Het voorkomen van brand begint met meer aandacht voor zaken die een brand kunnen veroorzaken. Verzekeren is niet de enige oplossing om met uw risico’s om te gaan. Met preventie kunt u bijvoorbeeld de kans op brand eenvoudig verkleinen en schade beperken. Hebt u een rookmelder of brandblusser in huis? Dan bent u al goed op weg. Met een aantal simpele stappen kunt u uzelf veel ellende besparen.

 • Zorg voor een mogelijke vluchtweg in geval van brand.
 • Zet geen kaarsen in de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen en/of klamboes en gebruik onbrandbare kaarsenstandaards.
 • Zet kaarsen nooit op een plaats waar ze makkelijk omgegooid kunnen worden: op de grond, op lage tafels, of binnen bereik van kinderen en huisdieren.
 • Laat een brandende kaars nooit onbewaakt achter en doof altijd de kaarsen voordat je de ruimte verlaat.
 • Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
 • Loop nooit zomaar weg tijdens het koken.
 • Schuif bij vlam in de pan een deksel over de pan en draai het gas uit. Nooit water gebruiken of met de pan lopen.
 • Rook nooit in bed of op de bank.
 • Laat een strijkbout nooit onbewaakt achter.
 • Wanneer de zekeringen (stoppen) doorslaan, verhelp dan de oorzaak of roep de hulp
 • van een vakman in.
 • Ventileer goed als u vluchtige schoonmaak-, plak- en oplosmiddelen gebruikt en rook niet tijdens het gebruik ervan.
 • Hang op één of meer relevante plaatsen rookmelders op, zoals op de overloop van de slaapkamers, aan de bovenkant van het trappenhuis en in de kamer naast de keuken.
 • Zorg voor brandbestrijdingsmiddelen zoals een schuimblusser met gepulveriseerd water en eventueel een branddeken.
 • Zorg ervoor dat het huis makkelijk bereikbaar is voor de brandweer en dat u weet waar de dichtstbijzijnde kranen zich bevinden.
 • Wees attent op het gebruik van licht ontvlambare materialen, (bv: benzine of spiritus) vuur en elektrische apparaten.
 • Gebruik nooit beschadigde elektriciteitskabels en overlaad nooit elektrische stekkerdozen.
 • Een ingeschakelde tv brengt warmte voort: zorg voor voldoende ventilatie rond de tv en gebruik uw tv niet om boeken, vazen of andere dingen op te plaatsen.

 

Hoe een vluchtplan maken: 

 • Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt altijd op dus vlucht daarom van boven naar beneden. En bij voorkeur naar de straatkant. Zo kunnen hulpverleners u zien en bereiken.

 • Bepaal een tweede vluchtroute voor het geval de eerste is geblokkeerd.

 • Spreek een plek af waar u en uw huisgenoten elkaar na het vluchten ontmoeten. Zo weet u snel of er nog iemand binnen is.

 • Kies een vluchtkamer voor het geval de tweede vluchtroute ook is afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een balkon, zodat de brandweer erbij kan. Spring nooit vanaf grote hoogtes naar beneden maar wacht op hulp.

 • Spreek af wie voor welk(e) kind, oudere of huisdier zorgt.

 • Spreek een vaste plek af voor huissleutels.

 • Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u.

 

Hoe handelen in geval van brand

 • Bel het alarmnummer 911 (politie en brandweer) en vermeld nauwkeurig: het juiste adres van de rampplaats, waarvoor hulp gevraagd wordt en/of er personen in nood verkeren en/of gewond zijn.

 • In afwachting van deskundige hulp:
  • ontruim alle ruimtes;
  • sluit indien mogelijk deuren en vensters;
  • sluit indien mogelijk de gastoevoer af;
  • eenmaal eruit, ga nooit terug in een brandend huis.

 • Indien personen gewond zijn:
  • verplaats het slachtoffer niet tenzij het niet anders kan;
  • verwijder knellende kleding en maak de luchtwegen vrij;
  • bij brandwonden geldt altijd: ‘eerst water, de rest komt later’, dus steeds eerst brandwonden koelen (liefst met lauw, zacht stromend leidingwater)!

 • Sluit bij brandende frituurpan de elektriciteit of het gas af en leg een vochtige doek (bijvoorbeeld een dweil) op de frituurpan. Blus nooit met water en verplaats de pan niet.

 • Indien uw tv vlam vat, trek de stekker eruit en giet water over het toestel.

 • Bij brand of een defect aan een elektrisch toestel: sluit eerst de stroom af.

 • Doof nooit de vlam die kan ontstaan bij een gaslek, maar sluit eerst de toevoer af. De vlam dooft dan vanzelf. (Als de vlam wordt gedoofd terwijl de toevoer nog openstaat blijft er gas ontsnappen en ontstaat ontploffingsgevaar!)

 • Ga liggen en rol over de grond als uw kleren vlam vatten.