Vragen en antwoorden over reisverzekeringen en Coronavirus.

Ik reis naar een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op gebeurtenissen die de verzekerde zelf overkomt (je wordt ziek of een gezinslid overlijdt en je hierdoor niet meer op reis kan).

Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Alleen als er schade is ontstaan aan je verblijfadres door b.v. brand of storm dan kan je de kosten wel vergoed krijgen als de verhuurder dit niet terugbetaalt.

Als een reisorganisatie zelf je vlucht annuleert, dan krijg je vaak de mogelijkheid om je reis te verzetten of je ontvangt een vergoeding voor annuleringskosten. Mocht dit niet het geval zijn bij jouw reisorganisatie dan pas kan je de annuleringskosten claimen op je annuleringsverzekering.

Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?

Ja, je blijft verzekerd volgens de geldende polisvoorwaarden.
Mocht ENNIA vooraf bepaalde gebieden hebben uitgesloten, dan geldt daar geen dekking.

Als er een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb geboekt naar dat gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op gebeurtenissen die de verzekerde zelf overkomt (je wordt ziek of een gezinslid overlijdt en je hierdoor niet meer op reis kan).

Wat er op je bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Alleen als er schade is ontstaan aan je verblijfadres door b.v. brand of storm dan kan je de kosten wel vergoed krijgen als de verhuurder dit niet terugbetaalt.

Als een reisorganisatie zelf je vlucht annuleert, dan krijg je vaak de mogelijkheid om je reis te verzetten of je ontvangt een vergoeding voor annuleringskosten. Mocht dit niet het geval zijn bij jouw reisorganisatie dan pas kan je de annuleringskosten claimen op je annuleringsverzekering.

Als er een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb geboekt naar dat gebied, ontvang ik dan een premierestitutie voor mijn reisverzekering?

Ja. Als je reis niet meer doorgaat door het coronavirus dan ontvang je restitutie onder aftrek van kosten.

Ik ga niet meer op vakantie want ik wil niet het risico lopen om besmet te raken met het coronavirus. Ik heb al wel een reisverzekering afgesloten. Ontvang ik dan een premierestitutie voor mijn reisverzekering?

Ja. Als je reis niet meer doorgaat door het coronavirus dan ontvang je restitutie onder aftrek van kosten.

Mijn werkgever verplicht mij alsnog om naar een risicogebied af te reizen. Kan ik dat weigeren?

In de wet is geregeld dat je als werknemer in deze gevallen kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. De werkgever is verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Dat is niet het geval bij negatieve reisadviezen.

 

Ik ben in een gebied waar het coronavirus is geconstateerd

Ik wil graag terug naar huis. Kan ik dit claimen op mijn reisverzekering?

Nee. Vrijwillig onderbreken van je reis is niet gedekt onder je reisverzekering.
Reisonderbreking is alleen gedekt als verzekerde dringend noodzakelijk door een acute ziekte of ongeval teruggebracht moet worden naar de woonplaats.

Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Ben ik nu niet meer verzekerd?

Je bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl je al in het gebied aanwezig was.

Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?

Noodzakelijke extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval onder de dekking. Deze tijd is maximaal 14 dagen en kosten zijn gemaximeerd.

Ik word in quarantaine geplaatst en dreig daardoor mijn volgende reis te missen. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, het feit dat je in quarantaine zit terwijl je niet ziek bent, is geen geldige reden om een beroep te doen op je annuleringsverzekering.

Ik kan niet terug naar mijn woonplaats. Ik ben gestrand in het buitenland. Kan ik mijn reisverzekering verlengen?

Ja. Verlenging is mogelijk mits je gestrand bent als gevolg van het coronavirus.

 

Ik heb zelf het virus opgelopen

Ik heb het virus. Worden de medische kosten vergoed onder mijn reisverzekering?

Ja. Je reisverzekering biedt de normale dekking. De besmetting met het corona virus wordt gezien als een acute ziekte. Je hebt dan gewoon recht op hulpverlening, medische zorg en medicatie. Ook eventueel noodzakelijke extra verblijfkosten worden vergoed, per verzekerde, per dag voor een periode niet langer dan 14 dagen.

Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

Waarschijnlijk niet. Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kan ik het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op reis. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Ja, als je kan aantonen met een doktersverklaring dat je besmet bent met het coronavirus, dan kan je een beroep doen op je annuleringsverzekering. Daarbij is het wel belangrijk dat je moet annuleren omdat je ziek bent. Als de reis al geannuleerd is door andere redenen, dan kan je geen beroep doen op je annuleringsverzekering.

Ik denk dat ik wellicht besmet ben met het coronavirus. Ik wil daarom mijn reis annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Als je denkt dat je besmet bent met het coronavirus dan moet je contact opnemen met je huisarts. Blijkt uit de test dat je besmet bent met het coronavirus dan kan je een beroep doen op je annuleringsverzekering. Je moet dat wel aantonen met een doktersverklaring.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Dat is misschien mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat je ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij keren gewoon uit.

 

Bedrijfsleven en werk

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of een ongeval. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Ja. Je moet wel rekening houden met je eigenrisicotermijn.

Ik ben zzp'er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Impact op verzekeraars

Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.