ENNIA weer controle over de Merrill Lynch rekeningen

Voortgang herstructurering ENNIA

Het Gerecht in de VS geeft ENNIA de controle over de Merrill Lynch rekeningen
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft in de afgelopen periode verscheidene persberichten uitgegeven over de voortgang van de juridische erkenning in de Verenigde Staten van de bestaande noodregeling van ENNIA.

Na de juridische erkenning van de noodregeling van ENNIA op 20 december 2018 door het Gerecht in de Verenigde Staten heeft dat gerecht op 29 januari 2019 besloten dat ENNIA de beschikking krijgt over de gelden en beleggingen op de rekeningen bij Merrill Lynch. De rechtszitting vond plaats op 22 januari 2019. De bezwaren die de aandeelhouder van ENNIA, Parman International B.V., heeft ingebracht, hebben de rechter ook nu niet kunnen overtuigen.

Met deze beslissing van het Gerecht van de Verenigde Staten is weer een mijlpaal behaald voor de herstructurering van ENNIA. De CBCS zal alles blijven doen wat in haar macht ligt om de solvabiliteit van ENNIA te herstellen, met als doel dat ENNIA haar verplichtingen jegens de polishouders ook op de lange termijn kan nakomen.

Download het CBCS-persbericht in het Nederlands of in Papiaments.

Meer nieuws over ENNIA