ENNIA doet veiligheidsoefening

Veiligheidsoefening bij ENNIA hoofdkantoor

Woensdagochtend 18 april is er om 11:00 uur in het hoofdkantoor van ENNIA aan de J. B. Gorsiraweg 6 een veiligheidsoefening uitgevoerd. In het kader van het veiligheidsplan van ENNIA wordt periodiek de Bedrijfshulpverleningsorganisatie van ENNIA getraind en geëvalueerd. De veiligheidsoefening bestond uit een onaangekondigde simulatie van een onveilige situatie waardoor het gebouw moest worden ontruimd. Dit is een oefening waaraan iedereen aanwezig in het gebouw moet deelnemen. Bij deze oefening hebben ook de hulpdiensten Ambulance en Brandweer aan deelgenomen.

Buiten heeft ENNIA alle bezoekers van het gebouw direct geïnformeerd dat het een oefening is zodat eventuele onrust werd voorkomen. Ook is de media op de hoogte gebracht om iedereen correct te informeren dat de ontruiming van het gebouw en aanwezigheid van brandweer en ambulance een veiligheidsoefening is geweest.

Tijdens de oefening worden de vaardigheden, kennis, communicatie en procedures getoetst en later geëvalueerd. Op deze wijze blijven de medewerkers alert en goed voorbereid op het eventueel voorkomen van rampen en incidenten die de organisatie kan treffen. Een professionele organisatie is goed voorbereid en investeert in mensen en middelen om adequaat te kunnen reageren bij calamiteiten. “Onze Bedrijfshulporganisatie is goed georganiseerd en krijgt periodiek trainingen en oefeningen. Ook deze uitgebreide oefening is een onderdeel hiervan”, aldus ENNIA directeur Reinald Curiel.