ENNIA publiceert jaarrekening eind februari 2017

  • Waarde beleggingen iets gestegen ten opzichte van 2014 - Gebaseerd op nieuwe onafhankelijke waardebepaling Mullet Bay en Stewart & Stevenson per november 2016.
  • Implementatie richtlijnen CBCS opgepakt, afronding uiterlijk in 2018.

ENNIA zal eind februari 2017 zijn jaarrekening met financiële informatie over 2015 publiceren. De reden dat dit ruim een half jaar later is dan gebruikelijk, is dat toezichthouder de Centrale Bank voor Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) op 1 september 2015 haar richtlijnen (Valuation guidelines ARAS 2.7) heeft aangepast. ENNIA heeft enige tijd nodig gehad om met CBCS en accountant KPMG duidelijkheid te krijgen over de consequenties en benodigde aanpassingen voor ENNIA. Voor klanten maakt dit geen enkel verschil.

Nieuwe regeling vraagt om aanpassing beleggingsbeleid ENNIA

Kern van de benodigde aanpassing voor ENNIA is dat onder de nieuwe regeling van 1 september 2015 ENNIA zijn twee grootste beleggingen, samen goed voor het grootste deel van de beleggingsportefeuille van ENNIA, niet meer volledig als zekerheid in de solvabiliteit kan meetellen. Inclusief deze beleggingen had ENNIA Caribe Leven NV in 2014 een zeer comfortabele solvabiliteit van 285%, bijna 3 keer zijn verplichtingen. Toepassing van deze nieuwe regeling zou, bij hetzelfde geïnvesteerde vermogen, dus leiden tot een lagere solvabiliteit. Door de huidige beleggingen aan te passen, bijvoorbeeld door te verkopen en herbeleggen  zal de solvabiliteit automatisch weer toenemen.

Voordat de jaarrekening 2015 goedgekeurd kan worden, moest daarom opnieuw gekeken worden naar de waarde van die beleggingen en de snelheid waarmee ENNIA de nieuwe richtlijnen van de CBCS kan en moet invoeren.

Waarde van beleggingen iets toegenomen ten opzichte van jaarrekening 2014

De waarde van de twee beleggingen in Stewart & Stevenson (een Amerikaanse onderneming) en Mullet Bay (onroerend goed op St. Maarten), is door onafhankelijke experts in november 2016 opnieuw vastgesteld. De participaties in Stewart & Stevenson zijn daarbij gewaardeerd op ANG 505 miljoen en de bezittingen in Mullet Bay op ANG 781 miljoen. De totale waarde van deze beleggingen per november 2016 bedraagt daarmee ANG 1.286 miljoen iets meer dan de 2014-boekwaarde van ANG 1.272 miljoen. Doordat de CBCS, op basis van de nieuwe regelgeving per september 2015, deze belegging maar voor een klein deel meeneemt in de solvabiliteit leidt dat, ondanks een iets hogere onderliggende waarde, toch tot een lagere solvabiliteit.

Beleggingsportefeuille wordt aangepast aan nieuwe richtlijnen

ENNIA is nu bezig zijn beleggingsportefeuille zo in te richten dat deze voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor solvabiliteit. ENNIA heeft afgelopen periode hard gewerkt om dit te doen, maar een dergelijke actie kost tijd. Zo zal een snelle verkoop van beleggingen een negatieve uitwerking hebben op de prijs en is dus niet in het belang van verzekerden. Daar komt bij dat volgens de richtlijnen ook een behoorlijk deel moet worden belegd op de Antillen, wat de mogelijkheden verder beperkt. De CBCS en ENNIA lijkt het daarom realistisch om tot eind 2018 de tijd te nemen om volledig aan de nieuwe richtlijnen te voldoen. Voor klanten maakt dit geen enkel verschil.

Beleggingsbeleid geactualiseerd

Verder is inmiddels het beleggingsbeleid van ENNIA geactualiseerd op basis van een analyse en aanbeveling van het gespecialiseerde actuarieel adviesbureau Willes Towers Watson Nederland. Verder is voor ENNIA een modelportefeuille voor beleggingen bepaald. Hierbij is de meest geschikte beleggingsportefeuille voor ENNIA opgezet in overeenstemming met zijn verplichtingen en in lijn met de nieuwe richtlijnen van CBCS op basis van een uitgebreide Asset Liability Management (ALM) studie. ENNIA zal de overgangsperiode tot 2018 gebruiken om van de huidige portefeuille naar deze toegespitste portefeuille te komen.

Op basis van al deze ontwikkelingen kan de controle van de jaarrekening 2015 door KPMG nu per eind februari worden afgerond.

Senior Managing Director van ENNIA, Gilbert Martina: “Wij zijn blij vandaag meer helderheid te kunnen geven over de financiële positie van ENNIA. Duidelijk is dat ENNIA beschikt over solide beleggingen. We hebben echter tijd nodig om onze beleggingen in lijn te brengen met de nieuwe CBCS-richtlijnen. ENNIA heeft er alle vertrouwen in dat ons dit in de komende twee jaar gaat lukken. Als management, medewerkers en aandeelhouder van ENNIA blijven wij ons voor de volle 100% inzetten voor het vertrouwen en de zekerheid van onze klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij de afgelopen periode goede stappen hebben gezet ter verdere versterking van ENNIA en de zekerheden voor onze klanten. De komende periode zullen wij verder gaan met de versterking van onze governance, solvabiliteit en klantwaarden.”