Kinderdagverblijf De Dotjes organiseert informatieavond over toekomst van kinderen

Een financieel expert te gast op een kinderdagverblijf? Op het eerste gezicht misschien een vreemde combinatie. Maar al snel begrepen de aanwezige ouders op 8 maart de reden van het bezoek: nu al beginnen met sparen voor de studie van de baby’s en peuters is niet alleen een goede keuze, maar zelfs een noodzakelijke.

In de toekomst gaat er veel veranderen op het gebied van studiebeurzen van de overheid. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er tegen de tijd dat de baby’s van nu gaan studeren nog een bijdrage van de overheid is. Als een kind dan wil gaan studeren, moet er een flinke bijdrage komen van de ouders of een bank (met een bijpassende rente). Voor veel ouders zal het onmogelijk zijn deze bedragen in één keer op te brengen.

Financieel expert Angelique de Jong van ENNIA schetste in vogelvlucht een beeld van de ontwikkeling van studiefinanciering van de laatste jaren en maakte duidelijk wat ouders mogelijk in de toekomst kunnen verwachten. Ze toonde aan hoeveel een gemiddelde studie kost en ze legde uit dat het verstandig is om nu al te beginnen met sparen. Want hoe eerder je begint met sparen, hoe kleiner de maandelijkse bijdrage om tot een volledig studiekapitaal te komen.

De Jong bracht het ENNIA Studieplan onder de aandacht: een nieuwe verzekering die voor ouders aantrekkelijke voordelen heeft ten opzichte van andere spaarproducten op de markt. Het Studieplan geeft een gegarandeerd kapitaal op einddatum en een vaste relatief hoge rente. Bovendien neemt ENNIA bij arbeidsongeschiktheid of overlijden van de betalende ouder of verzorger de premiebetaling over.

Veel ouders bleken niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen van de studiefinanciering. Deze bijeenkomst heeft daarom zeker bijgedragen aan het besef dat nu beginnen met sparen nodig is om studeren voor deze kinderen bereikbaar te houden.

Meer informatie over het ENNIA Studieplan.