ENNIA reactie op artikel FD van 10 juni 2016

ENNIA reactie op artikel FD van 10 juni 2016

Naar aanleiding van het artikel “Antilliaanse verzekeraar leeg getrokken” verschenen in de editie van vrijdag 10 juni van Het Financieele Dagblad (FD), deelt de directie van ENNIA het volgende mede:

ENNIA betreurt  publicatie van het artikel dat vanmorgen in het FD is verschenen. Dit artikel is gebaseerd op een vertrouwelijk rapport van de Nederlandse Bank van juni 2015.  Het artikel  betreft het onderwerp ‘investeringen’ dat al vaker is besproken en baseert zich op gegevens die uit de context zijn gehaald. Tevens worden enkele belangrijke gegevens genoemd die niet met de waarheid stroken.  Zo is bijvoorbeeld hetgeen gesteld wordt over Mullet Bay, feitelijk onjuist.

ENNIA is een professionele verzekeraar die al 68 jaar op de Antillen is gevestigd.  Sinds de overname van Delta Lloyd door de Ansary-groep in 2005, is het eigen vermogen gegroeid van een vermogen van ANG 31.5 miljoen in 2005 naar een vermogen van bijna ANG 269 miljoen per eind 2015. De totale activa zijn toegenomen van ANG 909 miljoen in 2005 naar ANG 2 miljard per eind 2015, de verplichte  voorzieningen die moeten worden aangehouden om de belangen van de polishouders te allen tijde te garanderen zijn gestegen van ANG 790 miljoen in 2005 naar ANG 1.7 miljard per ultimo 2015.

Zoals bekend zijn  sinds de financiële crisis van 2008, wereldwijd de regels, met name solvabiliteitsregels, waaraan banken, verzekeraars en andere financiële instellingen moeten voldoen, enorm aangescherpt. Dit is ook het geval in Curacao en Bonaire waar de CBCS respectievelijk de DNB toezicht uitoefent. ENNIA heeft altijd  nauw samengewerkt met de verschillende toezichthouders, om  zorg te dragen dat ENNIA aan de wet en regelgeving blijft voldoen. In dit verband zijn wij overtuigd dat de belangen van alle polishouders meer dan voldoende gewaarborgd zijn en blijven.