project Tienda di Prevenshon

Veel bewoners Noord Santa Rosa bij informatieve bijeenkomst

Een groot aantal bewoners van de wijk Noord Santa Rosa hebben maandagavond deelgenomen aan een informatieve bijeenkomst van het Openbaar Ministerie Curaçao. Het betreft een bijeenkomst in het kader van het project “Tienda di Prevenshon” waaraan onder andere deelnemen het OM Curaçao, Ministerie van Justitie, het Korps Politie Curaçao (KPC), ENNIA, Forensic Services, Selikor, Kooyman, DOW en Aqualectra.

Het project richt zich op inbraak- en overvalpreventie in de wijk Noord Santa Rosa. Naar aanleiding van dit project zijn vrijwilligers van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie, het Korps Politie Curaçao, ENNIA en Forensic Services de wijk in gegaan om een nulmeting te doen met betrekking tot de criminaliteit en de veiligheidsbeleving van de bewoners en ondernemers. Aan de hand van deze nulmeting worden specifieke probleemgebieden aangepakt met basis preventiemiddelen. Dit zou ertoe moeten leiden dat de criminaliteit in de wijk wordt verlaagd en de veiligheidsbeleving van de bewoners en ondernemers wordt verhoogd.

De eerste acties zijn inmiddels doorgevoerd. Tijdens de informatieve bijeenkomst in de Sentro di Bario Santa Rosa werden de buurtbewoners ingelicht over de mogelijkheden voor het starten van een "neighbourhood watch". Zij kregen adviezen hoe een dergelijk project op te zetten en hoe en waar de nieuwe app voor de telefoon te downloaden. Ook kregen de aanwezigen een lezing over inbraak- en overvalpreventie.  Tevens was Selikor aanwezig om afspraken te maken over het ophalen van grofvuil in de wijk. Sprekers tijdens de informatie-avond waren Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong, Officier van Justitie Clarelli Hato-Willems, wijkteamchef van de politie van Montaña Michael Melfor, politieagent Otmara Rondei, Cesar Rodriguez namens Selikor en Golda Candelaria van Forensic Services Caribbean./