Be prepared, kernboodschap op derde ENNIA Prevent Now Seminar

Afgelopen vrijdag liep het ‘Be prepared’ advies  als een rode draad door het derde, drukbezochte Prevent Now seminar op Curaçao.  In het WTC luisterden een kleine zeshonderd deelnemers geboeid naar de presentaties van internationale, regionale en lokale sprekers over rampenmanagement en verkeersveiligheid met daarin veel waardevolle tips voor burgers, bedrijven én overheid. Daarnaast liepen deelnemers in en uit bij een zestal productdemonstraties, waarin lokale bedrijven hun nieuwste veiligheidsproducten demonstreerden aan een nieuwsgierig publiek.

Aan de start van het seminar spraken internationale en regionale experts zoals Jim Campbell, leider van de Red Alert Global Urban Search & Rescue Team en Stacy Ann Pi Osario, Directeur van PODS Emergency Management Consultancy & Solutions in Trinidad en Tobago gedreven over hun eigen ervaringen met orkanen, aardbevingen en overstromingen met een duidelijke boodschap aan het publiek: ‘Wees te allen tijde voorbereid en maak een plan dat je ook nog eens regelmatig oefent met elkaar.’ Beiden benadrukten het belang van goede apparatuur, training en een nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en burgers, wat in veel landen helaas nog niet gemeengoed is.

Positieve preventieve ontwikkelingen op Curaçao

Nelson Navarro, Minister van Justitie, en Heiko de Jong, Hoofofficier van Justitie van Curaçao, benadrukten het belang van een integrale wijkaanpak bij het bestrijden van inbraken en roofovervallen op Curaçao. Daarbij liet de Jong een korte reportage zien van het pilotproject Tienda di Prevenshon in Noord Santa Rosa, dat in de toekomst over meerdere wijken wordt uitgerold. In dit veelbelovende project werkt het Openbare Ministerie sinds een jaar nauw samen met wijkbewoners, ENNIA en veiligheidsbedrijven aan een preventieve aanpak, die de wijkcohesie versterkt. Het project, dat op het 2e Prevent Now seminar gelanceerd werd, boekt nu al zichtbaar resultaat in de zin dat de criminaliteitscijfers in Noort Santa Rosa aanzienlijk zijn gedaald.

Lof voor directeur ‘Risicomanagement en Rampenbeleid’

Ondanks deze positieve ontwikkelingen, valt er op Curaçao nog een wereld te winnen op het gebied van veiligheid. Dit bleek uit de reacties van het publiek. Op de vraag van Gilbert Martina, senior managing director bij ENNIA, wie van mening was dat Curaçao goed voorbereid was op een ramp, stak geen enkele deelnemer zijn hand bevestigend op. Gelukkig dwong Lesley Fer, de nieuwe directeur van het directoraat Risicomanagement en Rampenbeleid, bewondering af met zijn vooruitstrevende visie op Rampenmanagement. Zijn stelling dat de Curaçaose overheid veel meer aandacht moet besteden aan het voorkomen van rampen en het effectief communiceren met haar burgers, oogstte veel bijval van het publiek.

Het gratis delen van kennis op allerlei niveaus staat al drie jaar lang centraal op de Prevent Now seminars. Volgens ENNIA, de organisator van dit jaarlijkse gratis event, is het nu vooral belangrijk dat bezoekende burgers, bedrijven en overheidsdiensten hun kennis weer verder delen en daarbij ook daadwerkelijk tot preventieve en voorbereide actie overgaan.

Meer informatie

Binnenkort hier ook het volledige verslag van het 3e Prevent Now seminar.