Exacte inboedelwaarde bepaling

U maakt hier gebruik van een inventarisatielijst.

U noteert alle voorwerpen apart. Nadat u alles hebt geïnventariseerd, kunt u de bedragen optellen en daarna weet u exact voor welke waarde u de inboedel moet verzekeren.

  1. Verdeel het huis in het aantal ruimtes dat het huis heeft. Bijvoorbeeld: voorporche, woonkamer, eetkamer, badkamer, garage, washok etc. U kunt voor elke ruimte een apart vel gebruiken.
  2. Als u inventariseert, hanteert u voor elke ruimte dezelfde werkwijze. U kiest een vast punt en vandaaruit gaat u de ruimte rond. U noteert alle voorwerpen die u tegenkomt. Voorwerpen die meerdere keren in dezelfde ruimte voorkomen, turft u aan. Handel elk voorwerp geheel af, voordat u naar het volgende voorwerp gaat. Dus bij een kast noteert u kast en direct daarna inventariseert u de inhoud van die kast. Noteer alle voorwerpen in de kast. Vergeet niet te controleren of er nog voorwerpen hangen aan het plafond of aan de muur. Let u ook op de vloer.
  3. Als resultaat heeft u een complete lijst van de inboedel van de ruimte; vervolgens geeft u elk voorwerp op deze lijst de nieuwwaarde en u telt deze bedragen op.
  4. Deze procedure herhaalt u voor de overige ruimtes. Met de totaalwaarde van alle ruimtes, heeft u uw inboedelwaarde exact bepaald.