Voordelen Zorgverzekeringen

Jouw keuze voor de ENNIA Zorgverzekering heeft vele voordelen. Die kan je hier zien. Bovendien kan je de bestaande verzekering aanvullen met de Basisverzekering Ziektekosten Plus (BVZ-P). Ook als je overstapt naar SVB, kan je de BVZ-P aanvullend afsluiten.

De voordelen van een ENNIA Zorgverzekering

 • Vrije keuze zorgverleners (ook huisarts en apotheker).
 • Opname 1e klasse bij Advent Ziekenhuis.
 • Farmaceutische zorg – zowel generiek als voor merkmedicijnen.
 • Kunsthulpmiddelenzorg – uitgebreidere dekking.
 • Preventieve behandeling – uitgebreidere dekking.
 • Alternatieve geneeskunde en medicijnen.
 • Medisch noodzakelijke uitzending naar een land dat jouw voorkeur heeft
 • Beperkte vergoeding als verzekerde niet kiest voor de door ENNIA aangewezen medische- of zorginstelling in het buitenland.
 • Dekking van medisch noodzakelijke kosten in het buitenland.
 • Beperkte vergoeding van behandelingen in het buitenland in geval van aandoeningen waarvan de behandeling wel mogelijk zou zijn op Curaçao.
 • Persoonlijke hulpverlening in het buitenland (waaronder voorschotten voor partner en kinderen)
 • Voorschot van geneeskundige kosten in het buitenland.
 • Repatriëring.
 • Ziekenhuisbezoek in het buitenland.
 • Terugroeping naar woonplaats.
 • Dekking van opsporings-, reddings- en telecommunicatiekosten in het buitenland, en van kosten door oponthoud in het buitenland.
 • Toezending van medicijnen naar het buitenland.
 • Doorgeven van dringende boodschappen uit het buitenland.
 • Hulp bij het verlies van benodigde documenten in het buitenland.