Bouwrisicoverzekering

U gaat uw huis (ver)bouwen. Mooie dromen over het resultaat? We hopen natuurlijk dat het precies zo mooi wordt! Tegelijkertijd wijzen we u op de risico’s die komen kijken bij het bouwen, renoveren of slopen van een huis of bedrijfsgebouw. Denk alleen al aan alle mensen die betrokken zijn bij zo’n project: de opdrachtgever, architect, hoofdaannemer, onderaannemers en installateurs. De ENNIA Bouwrisicoverzekering dekt verliezen en schade die kunnen ontstaan tijdens de bouwactiviteiten.

Waarom kiezen?

  • Hoogwaardige bouwrisicoverzekering.
  • 100% zekerheid bij uw bouwactiviteiten.
  • Zeer lage premie.

Wat is verzekerd?

  • Schade door werkzaamheden, storm, vandalisme en diefstal aan uw bouwwerk.
  • Aansprakelijkheid van de verzekerde voor persoon- en zaakschaden aan derden tijdens de uitvoering van het werk op of in de directe omgeving van het bouwterrein.
  • Schade aan uw eigendommen, veroorzaakt door de uitvoering van het werk én schade die onder uw verantwoordelijkheid valt.
  • Schade door beschadiging, vernietiging en diefstal van hulpmateriaal, zoals steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen en hun inhoud, gereedschappen, machines en werktuigen.
  • Schade door diefstal, vernietiging en beschadiging aan de op het werk aanwezige persoonlijke eigendommen (met uitzondering van geld en waardepapieren) van de directievoerders en van personen bij u in dienst, die werkzaam zijn op het bouwterrein.

Wat kost de ENNIA Bouwrisicoverzekering?

De Bouwrisicoverzekering wordt voor u op maat gemaakt. De prijs is afhankelijk van verschillende factoren. Aarzel niet om ons vooraf uw bouwtekeningen, technische specificaties (bestek) en bouwbegroting te geven, zodat wij een gerichte offerte voor u op kunnen stellen.