Pensioen Algemeen

Voor veel mensen is pensioen een abstract begrip. Pas als hun werkende leven stopt, komen ze erachter waar ze al die tijd voor hebben gespaard. Soms is dat een teleurstelling, omdat het minder geld is dan zij hadden gedacht. Wij willen dat je jouw pensioenregeling begrijpt. Zodat je na jouw pensioenleeftijd genoeg financiële armslag heeft om te leven zoals jij dat wenst.

Voor jouw pensioen ben je eigenlijk je hele werkende leven aan het sparen. Waarschijnlijk vooral via je werkgever, maar misschien ook al zelf. Jouw pensioen wordt zo opgebouwd:

  • AOV (Algemene Ouderdomsverzekering).
  • Pensioen via je werkgever.
  • Je eigen aanvulling.

AOV

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Deze volksverzekering verschaft een basispensioen aan degenen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. De AOV geldt voor alle ingezetenen, dus niet alleen voor werkgevers of werknemers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, scholieren en studenten. Alle verzekerden die een inkomen genieten moeten ook de premie AOV betalen.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest. Als je gedurende je verzekeringsperiode in het buitenland gewoond hebt, dan ben je in de regel niet verzekerd geweest en bouw je dus geen AOV op. Je krijgt voor ieder kalenderjaar dat je niet verzekerd bent geweest een korting op het volledige AOV-pensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering uit.  

Pensioen via je werkgever

Je kan bij je werkgever aanvullend op de AOV een pensioen opbouwen. Dit gaat via een pensioenregeling die een werkgever aan zijn werknemers toezegt. De pensioenregeling maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Pensioenregelingen kennen verschillende vormen van pensioenopbouw, de bekendste vormen zijn eindloon, middelloon en beschikbare premieregelingen.

Onder ideale omstandigheden heb je met 40 dienstjaren een maximaal pensioen opgebouwd. Bij een maximaal pensioen is de AOV en het aanvullend pensioen samen 70% van je laatstverdiende salaris. Over het algemeen lukt dit zelden, door verschillende oorzaken (niet 40 jaar gewerkt, wisselen van werkgever, echtscheiding, et cetera).

Geniet je een bijzondere positie bij je werkgever? Bekijk dan eens Individueel Pensioen

Jouw eigen aanvulling

Je kan ook zelf inkomensvoorzieningen treffen via bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of een levensverzekering. Bijvoorbeeld als jouw werkgever geen pensioenregeling heeft of als je geen dienstverband hebt. Maar ook als je het maximale pensioen van 70% van jouw laatstverdiende salaris hebt opgebouwd, dan heb je nog steeds minder dan wat je nu hebt om van rond te komen. Daarom wordt het aanbevolen om zelf ook te sparen. Bijvoorbeeld met een levensverzekering, beleggingen of onroerend goed. Je eigen aanvulling is niet alleen een extra financiële ruimte voor jou maar kan ook gebruikt worden als verlichting van de financiële zorgen van je gezin, wanneer jij overlijdt.


Bekijk eens onze Spaarverzekering.

Heb je vragen?

Het is verstandig om je pensioensituatie te kennen. Te weten wat je opbouwt via je werkgever en wat je het beste zelf als aanvulling kan kiezen. Hoe eerder je begint met sparen, hoe beter. Dat hoeft niet meteen een hevige investering te zijn. Doe een gratis pensioencheck waarna wij voor jou een pensioenplan kunnen opstellen. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan.

;