Pensioen Algemeen

Voor veel mensen is pensioen een abstract begrip. Pas als hun werkende leven stopt, komen ze erachter waar ze al die tijd voor hebben gespaard. Soms is dat een teleurstelling, omdat het minder geld is dan zij hadden gedacht. Wij willen dat u uw pensioenregeling begrijpt. Zodat u na uw pensioenleeftijd genoeg financiële armslag heeft om te leven zoals u dat wenst.

Voor uw pensioen bent u eigenlijk uw hele werkende leven aan het sparen. Waarschijnlijk vooral via uw werkgever, maar misschien ook al zelf. Uw pensioen wordt zo opgebouwd:

  • AOV (Algemene Ouderdomsverzekering).
  • Pensioen via uw werkgever.
  • Uw eigen aanvulling.

AOV

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Deze volksverzekering verschaft een basispensioen aan degenen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. De AOV geldt voor alle ingezetenen, dus niet alleen voor werkgevers of werknemers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, scholieren en studenten. Alle verzekerden die een inkomen genieten moeten ook de premie AOV betalen.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand verzekerd is geweest. Als u  gedurende uw verzekeringsperiode  in het buitenland gewoond heeft, dan bent u in de regel niet verzekerd geweest en bouwt u dus geen AOV op.  U krijgt voor ieder kalenderjaar dat u niet verzekerd bent geweest een korting op het volledige AOV-pensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering uit.  

Pensioen via uw werkgever

U kunt bij uw werkgever aanvullend op de AOV een pensioen opbouwen. Dit gaat via een pensioenregeling die een werkgever aan zijn werknemers toezegt. De pensioenregeling maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Pensioenregelingen kennen verschillende vormen van pensioenopbouw, de bekendste vormen zijn eindloon, middelloon en beschikbare premieregelingen.

Onder ideale omstandigheden heeft u met 40 dienstjaren een maximaal pensioen opgebouwd. Bij een maximaal pensioen is de AOV en het aanvullend pensioen samen 70% van uw laatstverdiende salaris. Over het algemeen lukt dit zelden, door verschillende oorzaken (niet 40 jaar gewerkt, wisselen van werkgever, echtscheiding, et cetera).

Geniet u een bijzondere positie bij uw werkgever? Bekijk dan eens Individueel Pensioen

Uw eigen aanvulling

U kunt ook zelf inkomensvoorzieningen treffen via bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of een levensverzekering. Bijvoorbeeld als uw werkgever geen pensioenregeling heeft of als u geen dienstverband heeft. Maar ook als u het maximale pensioen van 70% van uw laatstverdiende salaris heeft opgebouwd, dan heeft u nog steeds minder dan wat  u nu heeft om van rond te komen. Daarom wordt het aanbevolen om zelf ook te sparen. Bijvoorbeeld met een levensverzekering, beleggingen of onroerend goed. Uw eigen aanvulling is niet alleen een extra financiële ruimte voor u maar kan ook gebruikt worden als verlichting van de financiële zorgen van uw gezin, wanneer u overlijdt.


Bekijk eens onze Spaarverzekering.

Heeft u vragen?

Het is verstandig om uw pensioensituatie te kennen. Te weten wat u opbouwt via uw werkgever en wat u het beste zelf als aanvulling kunt kiezen. Hoe eerder u begint met sparen, hoe beter. Dat hoeft niet meteen een hevige investering te zijn. Doe een gratis pensioencheck waarna wij voor u een pensioenplan kunnen opstellen. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

;