Startpolis

Een goed financieel vooruitzicht voor uw (jonge) gezin? Met de Startpolis investeert u in financiële zekerheid. U spaart per maand, al vanaf f 50 ($ 27). Op de einddatum krijgt uw gezin een mooi én gegarandeerd bedrag uitgekeerd. En komt u tijdens de looptijd te overlijden? Dan is uw gezin goed verzekerd.

Spaardoelen van de Startpolis zijn dus sparen voor extra kapitaal na uw 60e en/of zekerheid voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Waarom kiezen?

  • Er is altijd een uitkering.
  • Mogelijkheden voor elk budget.
  • De Startpolis keert al op uw 60e uit.
  • De overlijdensverzekering loopt na uw 60e door, maar u betaalt geen premie meer.
  • Raakt u arbeidsongeschikt door een ongeval of ziekte? Dan loopt de verzekering door tot uw 60e, maar betaalt u geen premie meer.
  • Alle uitkeringen zijn gegarandeerd.

Wat is verzekerd?

  • Bij in leven zijn op uw 60e een kapitaaluitkering.
  • Overlijdt u vóór de einddatum? Dan wordt het kapitaal verdrievoudigd en direct uitgekeerd aan uw nabestaanden.
  • Is uw overlijden veroorzaakt door een ongeval? Dan wordt de uitkering verzesvoudigd.
  • Bij uw overlijden na de einddatum keert de verzekering nog een keer een bedrag uit.

Wat kost de Startpolis?

U bepaalt zelf uw maandelijkse premie: f 50 ($ 27), f 75 ($ 41), f 100 ($ 55), of meer. Uw inkomen bepaalt de hoogte van de premie. Voor minder dan f 1,70 ($ 1) per dag heeft u al een financiële verzekering voor uzelf en uw gezin. Wij kunnen u bij de keuzes helpen, of anders uw onafhankelijke verzekeringsadviseur. U ontvangt vervolgens een persoonlijk premievoorstel.