Levensverzekering

Goed voor uzelf zorgen bij leven, en na overlijden goed voor hen die u achterlaat. Daar komt een levensverzekering eigenlijk op neer. U kiest ervoor om die financiële onzekerheid over te dragen aan een verzekeraar. Minder financiële onzekerheid in uw leven of na uw overlijden.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen een levensverzekering afsluiten. De meest voorkomende redenen zijn:

  • Aflossen van schulden bij overlijden (bijvoorbeeld hypotheek of persoonlijke lening).
  • Verzorging van nabestaanden bij overlijden.
  • Sparen voor toekomstige lasten (bijvoorbeeld een studieverzekering).
  • Een inkomen voor de oude dag (pensioenaanvulling).

Verschillende vormen

U kunt kiezen uit onderstaande basisvormen:

  1. Kapitaalverzekering bij overlijden (de overlijdensrisicoverzekering).
  2. Kapitaalverzekering bij leven (de spaarverzekering).
  3. Garantieverzekering (de spaarverzekering).

Binnen deze vormen zijn allerlei variaties mogelijk. Hoe een levensverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Uw inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een rol.

Wat is verzekerd?

Afhankelijk van de verzekeringsvorm die u kiest, bent u verzekerd tegen het risico van kort leven (uitkering bij overlijden vóór afgesproken einddatum) of het risico van lang leven (uitkering bij in leven zijn op afgesproken einddatum). De verschillende verzekeringen kunnen eventueel ook op 2 levens afgesloten worden.

Wat kost een levensverzekering?

U bepaalt zelf de hoogte van het uit te keren bedrag waarvoor u verzekerd wilt zijn en de duur van de verzekering. Uw keuze hangt af van uw financiële mogelijkheden en uw persoonlijke wensen.

Van belang is om te kijken naar wat u precies nodig heeft, en dat u niet te veel of te weinig verzekert. Onze verzekeringsadviseurs kunnen helpen met de inventarisatie van uw wensen en het in kaart brengen van de mogelijkheden.

;