Levensverzekering

Goed voor jezelf zorgen bij leven, en na overlijden goed voor hen die je achterlaat. Daar komt een levensverzekering eigenlijk op neer. Je kiest ervoor om die financiële onzekerheid over te dragen aan een verzekeraar. Minder financiële onzekerheid in jouw leven of na je overlijden.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen een levensverzekering afsluiten. De meest voorkomende redenen zijn:

  • Aflossen van schulden bij overlijden (bijvoorbeeld hypotheek of persoonlijke lening).
  • Verzorging van nabestaanden bij overlijden.
  • Sparen voor toekomstige lasten (bijvoorbeeld een studieverzekering).
  • Een inkomen voor de oude dag (pensioenaanvulling).

Verschillende vormen

Je kan kiezen uit onderstaande basisvormen:

  1. Kapitaalverzekering bij overlijden (de overlijdensrisicoverzekering).
  2. Kapitaalverzekering bij leven (de spaarverzekering).
  3. Garantieverzekering (de spaarverzekering).

Binnen deze vormen zijn allerlei variaties mogelijk. Hoe een levensverzekering voor jou het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van je eigen situatie. Je inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierin een rol.

Wat is verzekerd?

Afhankelijk van de verzekeringsvorm die je kiest, ben je verzekerd tegen het risico van kort leven (uitkering bij overlijden vóór afgesproken einddatum) of het risico van lang leven (uitkering bij in leven zijn op afgesproken einddatum). De verschillende verzekeringen kunnen eventueel ook op 2 levens afgesloten worden.

Wat kost een levensverzekering?

Je bepaalt zelf de hoogte van het uit te keren bedrag waarvoor je verzekerd wil zijn en de duur van de verzekering. Jouw keuze hangt af van je financiële mogelijkheden en persoonlijke wensen.

Van belang is om te kijken naar wat je precies nodig hebt, en dat je niet te veel of te weinig verzekert. Onze verzekeringsadviseurs kunnen helpen met de inventarisatie van jouw wensen en het in kaart brengen van de mogelijkheden.

FunMiles_logo_RGB.JPG

;