TOP Pensioen

De AOV-leeftijdgrens is op Curaçao verschoven naar 65 jaar. Dit heeft consequenties voor de pensioeninkomsten van uw werknemers. Het pensioen dat zij via u en eventueel andere werkgevers hebben gespaard, gaat nog steeds in op de door u onderling afgesproken leeftijd. Maar de AOV ontbreekt tot uw werknemer 65 wordt en dus is het inkomen lager dan verwacht. Dit tekort kan makkelijk aangevuld worden met een ENNIA Tijdelijk Overbruggend Pensioen (TOP).

Hoe werkt TOP Pensioen?

Met het ENNIA TOP Pensioen hoeft uw werknemer zich geen zorgen te maken over het AOV-tekort in zijn of haar pensioeninkomen. Dit tekort kan namelijk volledig worden aangevuld. ENNIA TOP Pensioen is een tijdelijke maandelijkse uitkering bij leven. Dit betekent dat uw werknemer de uitkering ontvangt zolang hij of zij in leven is tussen de 60e en 65e verjaardag. Als werkgever draagt u minstens 50% bij.

Waarom kiezen?

  • Uw werknemer heeft ondanks het verschuiven van de AOV-leeftijdgrens geen pensioentekort.
  • U bepaalt samen met uw werknemer op welke leeftijd het TOP Pensioen ingaat, zolang dat tussen de 60e en 65e verjaardag van de werknemer is.
  • Er zijn verschillende maandbedragen te verzekeren: f 300 ($165), f 500 ($275), f 700 ($ 385) of maximaal f 900 ($ 495).

Fiscaal voordeel

Voor zowel de werkgever als de werknemer is er fiscaal voordeel: de kosten zijn aftrekbaar voor de belasting.

Wat is verzekerd?

  • U vult het tekort aan dat ontstaat in de pensioenuitkering van uw werknemer, nu de AOV-leeftijd van 60 is verhoogd naar 65 jaar. TOP Pensioen keert het bedrag (of een deel ervan) uit dat hierdoor wegvalt.

Wat kost TOP Pensioen?

De kosten hangen af van uw keuzes en de keuzes van uw werknemer. Een van onze ervaren pensioenadviseurs neemt graag uw situatie met u door en bespreekt de mogelijkheden.