Uitleg pensioenregelingen

In de Pensioenregeling leggen werkgever en werknemer vast hoe de pensioenovereenkomst wordt uitgevoerd. Als werkgever kunt u 3 verschillende pensioenregelingen treffen.

1.   De eindloonregeling: uitgaan van het laatstverdiende loon van uw werknemer

Deze regeling is gebaseerd op de uitkeringsovereenkomst. De pensioenaanspraken van de werknemer en zijn/haar nabestaanden zijn van tevoren vastgesteld en zijn gebaseerd op het laatstverdiende loon van de werknemer.

Voordelen van de eindloonregeling

  • Vast pensioenbedrag op basis van het laatstverdiende loon.
  • Er is bij salarisstijgingen een optimale pensioenopbouw.
  • Alle dienstjaren worden meegenomen.

Nadelen

  • Iedere salarisverhoging leidt voor de werkgever tot bijfinanciering van de aanspraken op eerdere dienstjaren.
  • Een daling van salaris (minder zware functie, minder werken), kan zeer negatieve consequenties hebben voor het pensioeninkomen.


2.   De middelloonregeling: uitgaan van het gemiddelde salaris van uw werknemer

Deze regeling is gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst. De pensioenaanspraken van de werknemer en zijn/haar nabestaanden zijn van tevoren vastgesteld en zijn gebaseerd op het gemiddelde salaris van de werknemer.

Kenmerken van de middelloonregeling

  • Vast pensioenbedrag op basis van het gemiddeld verdiende salaris.
  • Salarisverhogingen hebben alleen betrekking op toekomstige dienstjaren.
  • Bij een sterke stijging van het salaris is de kans op een pensioentekort groot.

 

3.   Een beschikbare premieregeling: uitgaan van een beschikbaar budget

Bij deze regeling is de premie die de werkgever betaalt van tevoren vastgesteld. Deze premie is afhankelijk van het salaris van de werknemer. Na het afdekken van de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling, wordt de resterende premie gebruikt voor het opbouwen van pensioen. De resterende premie (de opgebouwde pensioenpot) wordt door de verzekeringsmaatschappij belegd. Op de pensioendatum wordt met het opgespaarde kapitaal pensioen ingekocht.