Budget Pensioen

Zoekt u een betaalbare pensioenregeling voor uw werknemers, die beheersbaar is voor uw bedrijf? Dan vindt u in ENNIA’s Budget Pensioen een mooie oplossing. Als werkgever stelt u van tevoren uw pensioenbudget vast en zet u opzij wat u zich veroorloven kunt.

Hoe werkt Budget Pensioen?

U bepaalt zelf het budget dat u beschikbaar stelt voor het pensioen van uw werknemers. Dit budget (beschikbare premie) vormt het uitgangspunt voor de opbouw van pensioen. Het pensioen van uw werknemers ligt hierdoor niet vast, maar hangt af van o.a. de ingelegde premies, de kosten, de risico’s en het gemaakte rendement. Met Budget Pensioen voorkomt u onaangename kostenstijgingen en houdt u de pensioenlasten van uw bedrijf voor nu en in de toekomst beheersbaar. En krijgen uw werknemers toch een extra inkomen vanaf hun pensioendatum.

De premies voor de werknemers worden bepaald door een vast percentage te berekenen over hun pensioengevend salaris. Dit percentage kunt u verhogen, mits dat mogelijk is met uw beschikbare budget en de fiscale kaders.

Waarom kiezen?

  • Flexibel: collectief, maar toch met individuele keuzemogelijkheden voor uw werknemers.
  • Als werkgever zijn uw pensioenlasten van tevoren bekend.
  • Uw werknemers kunnen eenvoudig hun eigen pensioenpremie berekenen.
  • Uw werknemers kunnen zelf op de pensioendatum nog kiezen hoe ze hun gespaarde geld inzetten.

Wat is verzekerd?

  • Ouderdomspensioen.
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
  • Partnerpensioen (optioneel per werknemer).
  • Wezenpensioen (optioneel per werknemer).
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (optioneel per werknemer).

Wat kost Budget Pensioen?

Onze collectieve pensioenregelingen zijn simpel, transparant en op maat uitgewerkt met ruime mogelijkheden om de pensioentoezegging naar wens in te richten. Vraag onze ervaren pensioenadviseurs om een persoonlijke en gerichte offerte, op maat voor uw personeel, uw financiële mogelijkheden en uw bedrijf.