Bedrijfschadeverzekering

Bij brand of natuurrampen zijn de gevolgen voor uw bedrijf vaak groter dan alleen de schade aan gebouwen en goederen. Vaak betekent het dat uw bedrijf lange tijd niet operationeel is, waardoor u belangrijke inkomsten mist.

De Bedrijfsschadeverzekering van ENNIA waarborgt de continuïteit van uw bedrijf. En dekt de schade die een tijdelijke of gedeeltelijke bedrijfsstilstand veroorzaakt. Bijvoorbeeld het mislopen van inkomsten door de schade.

Waarom kiezen?

  • U minimaliseert de financiële gevolgen van een brand of een natuurramp voor uw bedrijf.
  • Wij compenseren de terugval in de omzet na een brand of een natuurramp. Zodat uw bedrijfsvoering er zo min mogelijk onder lijdt.
  • U kunt zich richten op het weer operationeel maken van uw bedrijf.

Wat is verzekerd?

  • De financiële gevolgen van een brand of een natuurramp voor uw bedrijf.
  • (Een deel van) uw bedrijfsomzet na inkomstenderving door brand of een natuurramp.
  • Vergoeding van het verlies van winst en de vaste lasten, salarissen en lonen.
  • Extra bedrijfskosten, die nodig zijn om het bedrijf na een gehele of gedeeltelijke stilstand draaiende te houden.

Wat kost de Bedrijfsschadeverzekering?

Uw Bedrijfsschadeverzekering is een op maat gemaakt verzekeringsproduct, aanvullend op de Brandverzekering (Opstal of Inventaris en Goederen) met een competitieve prijsstelling. De prijs is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kiest u wat u wilt verzekeren, of wat u maximaal als premie wilt betalen. We lichten de mogelijkheden en bijbehorende premies graag voor u toe.