AVP

 

Persoonlijke aansprakelijkheid

Bent u persoonlijk aansprakelijk gesteld? Graag helpen we u bij deze vervelende situatie. Samen met u onderzoeken we of de aansprakelijkheidsstelling terecht is. Blijkt dat niet het geval? Dan kunnen wij u helpen om ertegen te procederen.

Bekijk de volgende stappen en meld uw schade zo snel mogelijk.

Schade registreren

 • Heeft u een camera bij de hand? Neem dan foto’s.
 • Een goede registratie en visuele vastlegging van de schade kan namelijk helpen bij de latere schadeafhandeling.

Dekking en eigen risico controleren

 • Bekijk in uw polis en polisvoorwaarde of u gedekt bent voor schade en of u een eigen risico heeft.
 • Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur of met ENNIA. Zij kunnen dit voor u opzoeken.

Schade melden

 • Bel voor uw schadeafhandeling zo snel mogelijk naar ENNIA of uw onafhankelijke verzekeringsadviseur of kom langs op kantoor.
 • Daar kunt u ter plekke een schadeformulier invullen.
 • Vergeet niet deze documenten mee te nemen (indien aanwezig of van toepassing):
 • Uw eigen kopie ID.
 • Kopie ID van de benadeelde.
 • Adresgegevens, telefoon en e-mail van de benadeelde.
 • Kopie proces-verbaal.
 • Naam en adres van getuigen.
 • Schriftelijke aansprakelijkheidsstellingsbrief van de benadeelde.
 • Aankoopnota’s, specificatie of offerte van eventuele reparatiekosten.
 • Foto’s, indien beschikbaar, van de situatie ten tijde van de schade.

 Schade afhandelen

 • Uw schade wordt snel en vakkundig afgehandeld door de ervaren schadebehandelaars van ENNIA.
 • Als we nog vragen hebben of iets van u nodig hebben, dan hoort u dat. Anders krijgt u uw geld direct gestort.