AVP

 

Persoonlijke aansprakelijkheid

Ben je persoonlijk aansprakelijk gesteld? Graag helpen we je bij deze vervelende situatie. Samen met jou onderzoeken we of de aansprakelijkheidsstelling terecht is. Blijkt dat niet het geval? Dan kunnen wij je helpen om ertegen te procederen.

Bekijk de volgende stappen en meld je schade zo snel mogelijk.

Schade registreren

 • Heb je een camera bij de hand? Neem dan foto’s.
 • Een goede registratie en visuele vastlegging van de schade kan namelijk helpen bij de latere schadeafhandeling.

Dekking en eigen risico controleren

 • Bekijk in je polis en polisvoorwaarde of je gedekt bent voor schade en of je een eigen risico hebt.
 • Of neem contact op met je verzekeringsadviseur of met ENNIA. Zij kunnen dit voor je opzoeken.

Schade melden

 • Bel voor je schadeafhandeling zo snel mogelijk naar ENNIA of je onafhankelijke verzekeringsadviseur of kom langs op kantoor.
 • Daar kan je ter plekke een schadeformulier invullen.
 • Vergeet niet deze documenten mee te nemen (indien aanwezig of van toepassing):
 • Je eigen kopie ID.
 • Kopie ID van de benadeelde.
 • Adresgegevens, telefoon en e-mail van de benadeelde.
 • Kopie proces-verbaal.
 • Naam en adres van getuigen.
 • Schriftelijke aansprakelijkheidsstellingsbrief van de benadeelde.
 • Aankoopnota’s, specificatie of offerte van eventuele reparatiekosten.
 • Foto’s, indien beschikbaar, van de situatie ten tijde van de schade.

 Schade afhandelen

 • Je schade wordt snel en vakkundig afgehandeld door de ervaren schadebehandelaars van ENNIA.
 • Als we nog vragen hebben of iets van je nodig hebben, dan hoor je dat. Anders krijgt je jouw geld direct gestort.