Zorgverzekering - wat moet je meenemen?

Kom je een verzekering bij ons op kantoor afsluiten? Zorg er dan voor dat je alle belangrijke documenten bij je hebt.

Wat neem je mee bij het afsluiten van deze verzekering? 

  • Aanvraag/mutatie-formulier. Volledig ingevuld en ondertekend.
  • Gezondheidsverklaring. Volledig ingevuld en ondertekend door elke verzekerde persoon.
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van verzekeringsnemer en alle te verzekeren personen.
  • Verblijf-werkvergunning of inschrijving in het bevolkingsregister (van toepassing voor personen van buitenlandse afkomst).


In geval van rechtspersonen/bedrijven

  • Geldig KvK-uittreksel voorzien van een stempel en ondertekend (niet ouder dan 6 maanden).
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de eigenaar of procuratiehouder van het bedrijf.