Levensverzekering - wat moet je meenemen?

Kom je een verzekering bij ons op kantoor afsluiten? Zorg er dan voor dat je alle belangrijke documenten bij je hebt.

Wat neem je mee bij het afsluiten van deze verzekering? 

 • Aanvraag/mutatie-formulier. Volledig ingevuld en ondertekend.
 • Gezondheidsverklaring. Volledig ingevuld en ondertekend door elke verzekerde persoon.
 • Begunstiging door een financieringsinstelling: aanvraag/mutatie-formulier voorzien van een stempel en ondertekend door de bank.
 • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van verzekeringnemer en premiebetaler indien anders dan de verzekeringnemer.
 • Originele utiliteits-, bank-, salaris afschrift of uittreksel van het bevolkingsregister niet ouder dan 3 maanden ter adresverificatie.


In geval van rechtspersonen/bedrijven/collectiviteiten

 • Geldig KvK-uittreksel (als aanvrager/verzekeringnemer/premiebetaler een bedrijf is) voorzien van een stempel en ondertekend (niet ouder dan 6 maanden).
 • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de eigenaar, directeur of procuratiehouder van het bedrijf.
 • Originele utiliteits-, bank-, salaris afschrift of uittreksel van het bevolkingsregister niet ouder dan 3 maanden (ter adresverificatie van de eigenaar, directeur, tekeningsbevoegd of procuratiehouder van het bedrijf).
 • Statuten of oprichtingsakte.
 • Aandeelhoudersregister.

Van toepassing voor Bonaire:

 • Twee recente bankafschriften.
 • Twee recente salarisstroken.