Levensverzekering - wat moet u meenemen?

Komt u een verzekering bij ons op kantoor afsluiten? Zorg er dan voor dat u alle belangrijke documenten bij u heeft.

Wat neemt u mee bij het afsluiten van deze verzekering? 

 • Aanvraag/mutatie-formulier. Volledig ingevuld en ondertekend.
 • Gezondheidsverklaring. Volledig ingevuld en ondertekend door elke verzekerde persoon.
 • Begunstiging door een financieringsinstelling: aanvraag/mutatie-formulier voorzien van een stempel en ondertekend door de bank.
 • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van verzekeringnemer en premiebetaler indien anders dan de verzekeringnemer.
 • Originele utiliteits-, bank-, salaris afschrift of uittreksel van het bevolkingsregister niet ouder dan 3 maanden ter adresverificatie.


In geval van rechtspersonen/bedrijven/collectiviteiten

 • Geldig KvK-uittreksel (als aanvrager/verzekeringnemer/premiebetaler een bedrijf is) voorzien van een stempel en ondertekend (niet ouder dan 6 maanden).
 • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de eigenaar, directeur of procuratiehouder van het bedrijf.
 • Originele utiliteits-, bank-, salaris afschrift of uittreksel van het bevolkingsregister niet ouder dan 3 maanden (ter adresverificatie van de eigenaar, directeur, tekeningsbevoegd of procuratiehouder van het bedrijf).
 • Statuten of oprichtingsakte.
 • Aandeelhoudersregister.

Van toepassing voor Bonaire:

 • Twee recente bankafschriften.
 • Twee recente salarisstroken.