Aansprakelijkheidverzekering - wat moet u meenemen?

Komt u een verzekering bij ons op kantoor afsluiten? Zorg er dan voor dat u alle belangrijke documenten bij u heeft. 

Wat neemt u mee bij het afsluiten van deze verzekering? 

  • Aanvraag/mutatie-formulier. Volledig ingevuld en ondertekend.
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van verzekeringsnemer.
  • Verblijf-werkvergunning of inschrijving in het bevolkingsregister (van toepassing voor personen van buitenlandse afkomst).


In geval van rechtspersonen/bedrijven

  • Geldig KvK-uittreksel voorzien van een stempel en ondertekend  (niet ouder dan 6 maanden).
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de eigenaar of procuratiehouder van het bedrijf.


Van toepassing voor Curaçao in geval van Kortlopend AVB voor schoonmaak langs openbare wegen

  • Geldige opdracht van Selikor.
  • Geldige vergunning Uitvoerings Organisatie Openbare Werken UOOW (ex-DOW).

Van toepassing voor Bonaire in geval van AVB voor bedrijven:

  • Jaarloon.
  • Geschatte omzet.
  • Aantal medewerkers/uitzendkrachten in dienst.