Ongevallenverzekering - wat moet u meenemen?

Komt u een verzekering bij ons op kantoor afsluiten? Zorg er dan voor dat u alle belangrijke documenten bij u heeft. 

Wat neemt u mee bij het afsluiten van deze verzekering? 

  • Aanvraag/mutatie-formulier. Volledig ingevuld en ondertekend.
  • Gezondheidsverklaring. Volledig ingevuld en ondertekend. Bij verzekerde bedragen van f 250.000 ($ 139.665) en hoger dient elke verzekerde persoon te ondertekenen.
  • Begunstiging door een financieringsinstelling. Aanvraag/mutatie-formulier is voorzien van een stempel en ondertekend door de bank.
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de verzekeringsnemer en alle te verzekeren personen.
  • Verblijf-werkvergunning of inschrijving in het bevolkingsregister (van toepassing voor personen van buitenlandse afkomst).

In geval van rechtspersonen/bedrijven

  • Geldig KvK-uittreksel  voorzien van een stempel en ondertekend (niet ouder dan 6 maanden).
  • Geldig identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort van de eigenaar of procuratiehouder van het bedrijf.
;