Gegevens wijzigen

Is er iets veranderd in uw persoonlijke gegevens of gaat dat binnenkort gebeuren? Zoals een nieuw adres, een nieuw telefoonnummer of een nieuw Fun Miles-nummer? Altijd handig om dat meteen even digitaal aan ons door te geven.

Fill out my online form.