Overlijden

Het overlijden van een gezinslid is een groot verlies. Als uw partner of een gezinslid overlijdt, moet u vaak veel praktische en financiële zaken regelen. Dit kost tijd en kan erg stressvol zijn.

Toch is het goed om verzekeringszaken zo snel mogelijk uit te zoeken af te handelen. Zoals het uitkeren van de levensverzekering en het herzien van de levensverzekeringspolis.

Claimen van de Levensverzekering als begunstigde

Het eerste waar u verzekeringstechnisch aandacht aan moet besteden, is het uitbetalen van de levensverzekering in verband met het overlijden. Als ‘begunstigde’ zult u een claim moeten indienen bij de verzekeraar. Hiervoor haalt u eerst een overlijdensakte op bij de Burgerlijke Stand. Houd er rekening mee dat u mogelijk begunstigde bent bij meer polissen. Vraag uw verzekeringsadviseur om u te ondersteunen en te adviseren bij het papierwerk. Hij of zij begeleidt u graag in deze zware tijd.

Herzien Levensverzekeringspolis

Het overlijden van een gezinslid heeft invloed op uw eigen levensverzekering. Bekijk of u uw dekkingsbedrag kunt verlagen, nu er minder mensen van u afhankelijk zijn. Vraag ook hier uw verzekeringsadviseur om u te ondersteunen en te adviseren bij het papierwerk. Hij of zij begeleidt u graag.