Echtscheiding

Echtscheiding behoort tot een van de meest impactvolle gebeurtenissen van het leven. Uw leven staat op z’n kop en er zijn veel verschillende zaken te regelen, terwijl het welzijn van de kinderen u waarschijnlijk het meest bezighoudt.

Wanneer uw persoonlijke (levens)omstandigheden veranderen, is het belangrijk om uw verzekeringen aan te passen aan uw nieuwe levenssituatie.

Levensverzekering

Een echtscheiding kan betekenen dat u financieel voor minder mensen verantwoordelijk bent dan daarvoor. Bij een levensverzekering is het belangrijk om te bekijken wie uw begunstigden en verzekerden zijn en hoeveel uw polis dekt. Wanneer u met uw ex-partner kinderen heeft, adviseren wij om uw ex-partner als verzekerde op de polis te laten staan. In geval uw ex-partner overlijdt, ontvangt u een financiële uitkering om als overgebleven ouder in de opvoeding van uw kinderen te voorzien.

Zorgverzekering

Als uw ziektekosten eerst werden gedekt door de verzekeringspolis van uw voormalige partner, zult u misschien een eigen verzekering moeten nemen. In veel gevallen kunt u bij dezelfde verzekeringsmaatschappij een zorgverzekering op eigen naam afsluiten, ongeacht uw gezondheidstoestand, mits dit binnen een bepaalde termijn gebeurt.

Woonhuisverzekering

In de meeste gevallen wordt de polis van uw woonhuisverzekering overgezet op de naam van degene die in de verzekerde woning blijft wonen. Dit betekent dat u een nieuwe verzekering op uw eigen naam moet afsluiten. Als het huis op uw beider naam blijft staan, zult u moeten beslissen wie van u beiden de premie voor de woonhuisverzekering betaalt.

Inboedelverzekering

Wordt uw inboedel na de echtscheiding verdeeld onder u beiden? Dan kunt u waarschijnlijk de dekking waar u samen voor verzekerd was verminderen.

Vergeet niet uw verzekeraar op de hoogte te brengen van uw scheiding en de financiële gevolgen ervan. Dan kan dit in uw dossier worden aangepast.