Echtscheiding

Echtscheiding behoort tot een van de meest impactvolle gebeurtenissen van het leven. Je leven staat op z’n kop en er zijn veel verschillende zaken te regelen, terwijl het welzijn van de kinderen je waarschijnlijk het meest bezighoudt.

Wanneer je persoonlijke (levens)omstandigheden veranderen, is het belangrijk om je verzekeringen aan te passen aan je nieuwe levenssituatie.

Levensverzekering

Een echtscheiding kan betekenen dat je financieel voor minder mensen verantwoordelijk bent dan daarvoor. Bij een levensverzekering is het belangrijk om te bekijken wie je begunstigden en verzekerden zijn en hoeveel je polis dekt. Wanneer je met je ex-partner kinderen hebt, adviseren wij om je ex-partner als verzekerde op de polis te laten staan. In geval je ex-partner overlijdt, ontvang je een financiële uitkering om als overgebleven ouder in de opvoeding van je kinderen te voorzien.

Zorgverzekering

Als je ziektekosten eerst werden gedekt door de verzekeringspolis van je voormalige partner, zal je misschien een eigen verzekering moeten nemen. In veel gevallen kan je bij dezelfde verzekeringsmaatschappij een zorgverzekering op eigen naam afsluiten, ongeacht je gezondheidstoestand, mits dit binnen een bepaalde termijn gebeurt.

Woonhuisverzekering

In de meeste gevallen wordt de polis van je woonhuisverzekering overgezet op de naam van degene die in de verzekerde woning blijft wonen. Dit betekent dat je een nieuwe verzekering op je eigen naam moet afsluiten. Als het huis op jullie beide namen blijven staan, zal je moeten beslissen wie van jullie de premie voor de woonhuisverzekering betaalt.

Inboedelverzekering

Wordt je inboedel na de echtscheiding verdeeld onder jullie twee? Dan kan je waarschijnlijk de dekking waar je samen voor verzekerd was verminderen.

Vergeet niet je verzekeraar op de hoogte te brengen van de scheiding en de financiële gevolgen ervan. Dan kan dit in je dossier worden aangepast.