Overstroming preventietips

Overstroming preventietips

1. Bij een lekkage in een waterleiding, wasmachine of vaatwasser komt een enorme hoeveelheid water vrij.

Het is verstandig om op uw wasmachine en vaatwasser een waterslot te monteren.

Een waterslot – of aquastop - is een beveiligingsklep. Deze sluit de watertoevoer naar

een waterverbruikende machine af in geval van lekkage. Dit helpt wateroverlast te

voorkomen. Zorg dat het slot goed is geïnstalleerd. Moderne apparatuur is vaak al

voorzien van een waterslot. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje.

2. De aansluiting van een keukenkraan kan gaan lekken.

Het aanrechtblad en soms zelfs de onderkastjes kunnen hierdoor beschadigd raken.

Voel regelmatig even aan de onderkant van het aanrechtblad waar de kraan gemonteerd

zit. Als de kraan loszit, is dat vaak een teken dat er water naar beneden sijpelt. U kunt

de kraan dan weer vastzetten en de aansluiting voorzien van een kitlaag.

3. Gootsteenkastjes zijn handige opbergplaatsen.

Wees voorzichtig bij het in- en uitruimen ervan. Beschadigt de afvoerleiding, dan

bestaat er kans op lekkage. Check regelmatig of de afvoerleidingen in het

gootsteenkastje nog intact zijn. Eventuele lekkage kunt u meestal verhelpen door het

rubber te vervangen of de aansluiting weer goed vast te draaien. Is een aansluiting

beschadigd, dan moet u deze uiteraard vervangen.

4. Een waterstop kan waterschade beperken maar niet voorkomen.

Een lekbak vangt het overtollige water op. Het is verstandig uw wasmachine en

vaatwasser in een zogenaamde lekbak te plaatsen. Een lekbak vangt het overtollige

water op. Hierdoor kunt u waterschade beperken of zelfs voorkomen.