Informatie over onze herstructurering

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en ENNIA maakten op 16 september 2021 bekend dat Banco di Caribe wordt verkocht. Wij grijpen deze gelegenheid graag aan om u te informeren over de huidige stand van zaken in de herstructurering van de ENNIA groep.

De verkoop van Banco di Caribe aan United Group Holdings BV (United) is een belangrijke stap in het financiële herstel van de ENNIA groep. De opbrengst, die volledig in contanten wordt voldaan, zal direct bij verkoop ter beschikking gesteld worden aan ENNIA Caribe Leven NV, wat bijdraagt aan een lager risicoprofiel en optimalisatie van zijn beleggingsportefeuille ten behoeve van zijn polishouders. Daarnaast kan de ENNIA groep zich na de verkoop volledig richten op zijn verzekeringsbedrijf. De verkoop is onderdeel van de bredere herstructurering van de ENNIA groep door de CBCS.

De herstructurering wordt op groepsniveau in fasen en gecontroleerd uitgevoerd en heeft tot doel de verzekeringsbedrijven van ENNIA solvabel te maken in het belang van hun gezamenlijke polishouders. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een onderneming aan zijn lange termijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Inmiddels is de solvabiliteit van ENNIA Caribe Schade NV en ENNIA Caribe Zorg NV weer op het vereiste niveau. Deze bedrijven zijn dus volledig in staat aan hun verplichtingen te voldoen en zij functioneren normaal. Rekening houdend met de groepsbrede aanpak van de herstructurering wordt bekeken wanneer de noodregeling ten aanzien van deze verzekeraars kan worden opgeheven.

Ook de herstructurering van ENNIA Caribe Leven NV vordert. De CBCS en ENNIA werken op meerdere manieren toe naar versterking van de financiële positie van de verzekeraar. Zo is onder meer een prudent beleggingsbeleid ontwikkeld dat de uitkeringsverplichtingen van de verzekeraar op lange termijn ondersteunt en een onafhankelijk investeringscomité ingesteld dat tot taak heeft binnenkomende premiegelden conform dat hernieuwde beleggingsbeleid te beleggen.

Verder is de CBCS namens ENNIA, naar aanleiding van een financiële doorlichting van het gehele bedrijf, een civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure tegen de (uiteindelijke) aandeelhouders en voormalige bestuurders van de ENNIA groep gestart, met als doel om zoveel mogelijk van de financiële schade en het solvabiliteitstekort gecompenseerd te krijgen. De verwachting is dat het Gerecht eind dit jaar nog of anders begin volgend jaar vonnis zal wijzen.

Het herstructureringsproces is vooral gericht op de (lange termijn) solvabiliteit, omdat de (korte termijn) liquiditeit van de ondernemingen al op peil is. Daarmee is ENNIA in staat om zijn betalingsverplichtingen na te komen, zoals de maandelijkse uitkeringen aan gepensioneerden en betalingen van verzekerde schades.

Indien u vragen heeft kunt u ons via mail@ennia.com mailen. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Zodra zich relevante ontwikkelingen voordoen berichten wij u nader.

Het persbericht van ENNIA Caribe Holding NV van 16 september 2021 kunt u hier lezen.

Met vriendelijke groet, ENNIA.