Digitaal Verzekeringsbewijs voor Motorvoertuigen

Het digitale verzekeringsbewijs vergemakkelijkt de controles in het verkeer en bij de instanties. Forensys, de Ontvanger en de Politie scannen de QR-code van het verzekeringsbewijs van de telefoon van de verzekerde en beschikken dan direct over alle gegevens die bij het verzekeringsbewijs horen.

Met deze nieuwe techniek is het valideringsproces efficiënter en actueler. De samenwerking tussen verzekeraars en de overheid is hiermee beter gestroomlijnd.

Het digitale verzekeringsbewijs maakt ENNIA op en mailt dit naar de verzekerde die het dan eenvoudig op de telefoon kan downloaden. Een bezoek aan ENNIA is niet meer nodig en het verzekeringsbewijs is via de telefoon ook zonder internet altijd toegankelijk.

Vraag hier het Digitaal verzekeringsbewijs aan