Restaurant Karakter investeert in toekomst van haar team

De befaamde restaurants Karakter en Koraal op Coral Estate hebben onlangs voor haar personeelsleden die in vaste dienst zijn, een collectief pensioencontract afgesloten met ENNIA. Dit is bijzonder, want veel werknemers in de horeca bouwen geen pensioen op, terwijl de horeca toch een van onze belangrijkste economische pijlers is. De ondernemers van de restaurants, Jorrit en Marleen Heekelaar, weten dat het succes van hun restaurants bepaald wordt door een hechte samenwerking met het hele team. En dat kwaliteit en goede service bereikt worden door te investeren in mensen. Daarom wilden ze helpen bij een goed pensioenplan voor hun personeel.

“Wij vinden het belangrijk dat wij ons personeel in staat stellen een aanvullend pensioen op te bouwen. Hiervoor hebben we samen met de ENNIA Pensioen Specialist een collectieve pensioenregeling samengesteld. Zo gaan ze bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd naast de AOV ook een maandelijks pensioen ontvangen dat ze samen met de werkgever hebben opgebouwd.” aldus Marleen Heekelaar van Karakter. “Als werkgever voelen wij de verantwoordelijkheid om na te denken over de toekomst van ons personeel”.

“Voorwaarde is wel dat het personeel zelf ook bijdraagt aan hun eigen pensioenopbouw. Voor hun eigen bijdrage konden ze kiezen van 1% tot maximaal 3% van het brutosalaris. Dit deel is dan ook fiscaal aftrekbaar. Wij leggen daarbij als werkgever ook 3% in ,” vult Jorrit Hekelaar aan.

“Karakteristiek is dat alle medewerkers nu deelnemen in het pensioen en allemaal gekozen hebben voor de maximale eigen bijdrage. Voor Jorrit en Marleen is dit alleen maar extra leuk dat hun aanbod zo wordt gewaardeerd”, aldus Arie Groothuis van ENNIA.

“Ik hoorde ervan dat het in de maak was en ben er heel erg blij mee,” vertelt Noeky, die als bedieningsmedewerker werkzaam is in de onderneming. “Ik vind het een heel goed initiatief en het stelt mij gerust voor mijn oude dag. Dit kan ik in de privé sfeer nauwelijks regelen en natuurlijk heb ik meteen gekozen voor de maximale bijdrage want dat is financieel interessant.”

Het collectief pensioen van Karakter bestaat uit een inkomen voor de medewerker na het behalen van de pensioen leeftijd en een uitkering voor nabestaanden als de werknemer voor zijn pensioen overlijdt.