Tariefwijziging Sehos, huisartsen en medisch specialisten

 • Het Sehos en een aantal huisartsen en medisch specialisten hebben eenzijdig de medische tarieven verhoogd.
 • Zij hebben de medische tarieven kunnen verhogen omdat de wettelijke regeling waarin de medische tarieven voor particulier verzekerden werd geregeld, in 2015 door de wetgever is ingetrokken.
 • De wetgever heeft echter (nog) geen nieuwe wettelijke medische tarieven voor particulier verzekerden vastgesteld.

Wat  betekent dit voor de particulier verzekerde?

 • Het SEHOS, uw huisarts en/of specialist accepteert voortaan mogelijk geen garantiebrieven meer van verzekeraars.
 • Uw verzekeraar vergoedt de medische tarieven zoals vóór 2015 wettelijk bepaald: indien het SEHOS, uw huisarts en/of specialist u een hoger bedrag dan de ingetrokken wettelijke regeling in rekening brengt, betaalt u zelf het verschil direct aan het SEHOS, uw huisarts en/of specialist.

Welke medische tarieven vergoedt ENNIA?

Huisarts

 • Consult: f 60,-
 • Medische verrichtingen: tarief gelijk aan het tarief van de SVB voor basisverzekerden.

Vrijgevestigde Specialist

 • Eerste consult: (categorie I, II en III): f 67,50
 • Vervolg consult: (categorie I, II, III): f 65,-
 • Medische verrichtingen: tarieven conform de (ingetrokken) Regeling Tarieven huisartsen en medische specialisten, Curaçao 1986 (P. B. 1986, no.120)

Psychiater

 • Eerste consult: (categorie IV): f 75,-
 • Vervolg consult: f 65,-
 • Klik hier voor een overzicht van de door ENNIA te vergoeden medische tarieven voor huisartsen en specialisten.


Vragen? Klik hier als u vragen heeft; wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Meer nieuws over ENNIA