Tariefwijziging van huisartsen en medisch specialisten

Een aantal huisartsen en medisch specialisten heeft eenzijdig besloten om hun tarieven te verhogen en geen garantiebrieven meer van verzekeraars te accepteren.

Dit hebben zij kunnen besluiten omdat de wettelijke regeling waarin de tarieven van huisartsen en medische specialisten werd geregeld, in 2015 werd ingetrokken. De wetgever heeft echter (nog) geen nieuwe wettelijke tarieven voor huisartsen en medisch specialisten vastgesteld.

Wat vergoedt ENNIA?

Per 1 januari 2019 vergoedt ENNIA de volgende tarieven:

  • Consult huisartsen: f 60,-
  • Eerste consult vrijgevestigde medisch specialisten (categorie I, II en III): f 67,50
  • Vervolg consult vrijgevestigde medisch (categorie I, II, III): f 65,-
  • Eerste consult psychiater (categorie IV): f 75,-
  • Vervolg consult psychiater: f 65,-
  • Medische verrichtingen huisartsen op grond van de tarieven voor medische verrichtingen die door de SVB aan basisverzekerden wordt vergoed.
  • Medische verrichtingen medisch specialisten conform de (ingetrokken) Regeling Tarieven huisartsen en medische specialisten, Curaçao 1986 (P. B. 1986, no.120).

De huisarts of medisch specialist kan andere tarieven hanteren en vragen het tariefverschil bij te betalen.

Klik hier voor een overzicht van de door ENNIA te vergoeden medische tarieven voor huisartsen en specialisten.

Vragen? Klik hier als u vragen heeft; wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Meer nieuws over ENNIA