Antillean Adventist Hospital verlengt pensioenvoorziening bij ENNIA

Antillean Adventist Hospital verlengt haar pensioenvoorziening bij ENNIA. Voor het Advent is zorg voor de gemeenschap een diepgewortelde eigenschap en dat begint al bij haar eigen mensen die deze zorg moeten geven, het personeel van het Advent. De arbeidsvoorwaarden met een goede levenslange oudedagvoorziening zijn geheel in lijn met de missie van het Advent. Ook het risico bij overlijden van de werknemer en de zorg voor de nabestaande is meegenomen in de pensioenregeling.

Bij de herziening van de pensioenovereenkomst heeft Henriquez & Vornis Insurance Consultancy bemiddelt namens het Advent. De goede relatie met ENNIA bestaat al sinds 2002 en dit heeft zeker bij gedragen aan de succesvolle totstandkoming. “Onze mensen werken met passie voor onze clienten die hier voor hun zorg komen en met dezelfde passie zorgen wij voor onze mensen. Het regelen van een goed pensioen voor je medewerkers is een vanzelfsprekendheid en ik ben zeer content dat we opnieuw met onze pensioenverzekeraar ENNIA dat geregeld hebben” aldus Cenaida Panneflek, Chief Executive Officer van het Advent.

Op de foto:

Cenaida Panneflek CEO (Antillean Adventist Hospital), heer Rojas (CNO - Chief Nursing Officer) en mevrouw Striebeek  (Management Assistant) van het Advent, met Reinald Curiel, Maresca Albertus en Carelli Lasten-Troeman (allen ENNIA). Magno Henriquez en Mem Vornis (H&V Insurance Consultancy).