ENNIA voldoet aan betalingsverplichtingen

Sinds het uitspreken van de noodregeling over ondernemingen binnen de ENNIA-groep, werkt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aan de herstructurering van ENNIA. Deze herstructurering wordt mede in het belang van de polishouders van ENNIA uitgevoerd. Zoals de CBCS eerder heeft bericht voert ENNIA gedurende de herstructurering haar activiteiten normaal uit; pensioen- en schade-uitkeringen worden gewoon uitbetaald.

Als gevolg van recente artikelen in kranten die suggereren dat ENNIA niet aan zijn betalingsverplichtingen hoeft te voldoen, wenst de CBCS het volgende te verduidelijken.

Het klopt dat als een noodregeling van toepassing is, zoals in het geval van ENNIA, betalingen kunnen worden opgeschort. Het doel van de noodregeling bij ENNIA is herstel van de solvabiliteit. Onderdeel daarvan is het normaal voortzetten van de bedrijfsvoering.

Besloten is dat individuele polishouders niet worden gedupeerd. Mensen die voor hun inkomen rekenen op uitkeringen van ENNIA worden uitbetaald en betalingsverplichtingen jegens particulieren die verzekerd zijn voor ziektekosten, schade (aan bijvoorbeeld woning of auto), invaliditeit & overlijden en aansprakelijkheid, worden nagekomen conform de poliswaarden.

Er zijn andere activiteiten die in geval zij de herstructurering bemoeilijken kunnen worden opgeschort. Een voorbeeld is de overdracht (op verzoek) van opgebouwde waarde onder een collectief pensioencontract naar een ander pensioenuitvoerder. Tijdens het opschorten van zo’n overdracht zal ENNIA volgens het collectieve pensioencontract doorgaan met het uitkeren aan de pensioengerechtigden en zullen op de opgebouwde waarde de rendementen worden bijgeschreven conform de gemaakte afspraken. Ook als er geen noodregeling van toepassing is, kan overdracht van opgebouwde waarde worden geweigerd (artikel 45 lid 1 van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf).

Download hier het persbericht

Voor vragen betreffende dit bericht, kan contact worden opgenomen via e-mail cbcs@centralbank.cw