Publicatie jaarcijfers 2015

Verzekeraars op Curaçao en Sint Maarten zijn gehouden om jaarlijks, uiterlijk op 30 juni, de jaarcijfers te publiceren. ENNIA heeft, conform planning, haar jaarcijfers aangeleverd. Naar aanleiding van recente publicaties in de media, hebben wij het als ENNIA noodzakelijk geacht om onze cijfers nader te beoordelen. Als gevolg hiervan is, in overleg en met toestemming van de Centrale Bank Curaçao en Sint. Maarten, de publicatie van de jaarcijfers over het boekjaar 2015 uitgesteld.