Centrale Bank Aruba heeft kennis genomen van berichten over ENNIA

Centrale Bank Aruba heeft kennis genomen van berichten over ENNIA

De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft kennis genomen van in de lokale media verschenen berichten gerelateerd aan ENNIA Aruba die onder toezicht staat van de CBA. ENNIA Aruba voor onderdeel van de ENNIA groep. ENNIA Aruba beschikt over zijn eigen beleggingen en kapitaal.

Hoewel CBA op basis van haar geheimhoudingsplicht geen informatie over ENNIA Aruba kan geven, hecht de CBA er waarde aan om het publiek te informeren dat zij strikt toeziet op de naleving door de onder haar toezicht staande instellingen van de relevante wet- en regelgeving.

Op grond van de toepasselijke toezicht wetgeving beschikt de CBA over diverse instrumenten die zij kan inzetten op het moment dat zij constateert dat een onder toezicht staande instelling niet voldoet aan de wet- en regelgeving.

CBA benadrukt dat zij de instrumenten die zij heeft ook zal inzetten indien een situatie dit vereist. Dit alles steeds met het doel om de belangen van depositohouders en verzekerden te borgen. Gelet op deze instrumenten is er dus geen reden tot ongerustheid.